Hoppa till huvudinnehållet

Webbutbildning Arbetsmiljö i filmproduktion

Inloggning till webbutbildningen

Den här webbaserade utbildningen har du nytta av avsett om du har många års erfarenhet eller är osäker på hur du bäst arbetar med arbetsmiljön. Målet är att utbildningen ska ge en grund att stå på och vara en bra förberedelse om du vill gå en fortsatt arbetsmiljöutbildning.

Webbutbildningen är kostnadsfri och vänder sig till i första hand filmarbetare och personer med arbetsledande funktioner, men den får givetvis användas av alla.

Omfattning

Utbildningen är indelad i två delar: en allmän del och en fördjupningsdel. Den allmänna delen riktar sig till alla yrkesfunktioner inom en filmproduktion medan den fördjupande delen främst riktar sig till arbetsgivare, arbetsledare, nyckelfunktioner och skyddsombud. Även fördjupningsdelen är dock öppen för alla.

Vi rekommenderar att du genomgått den allmänna delen innan du genomför fördjupningsdelen. Känner du att du redan har bra kunskaper om vad arbetsmiljö är kan du gå direkt till fördjupningsdelen.

Den allmänna delen tar upp frågor som: Vad är arbetsmiljö? Vilka är utmaningarna? Vad krävs av dig som filmarbetare? Den tar cirka 45 minuter att genomföra.

Den fördjupande delen ger arbetsgivare tips och råd om hur man till exempel arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete, följer gällande lagstiftning och vilket ansvar man har som arbetsgivare. Den tar cirka 25 minuter att genomföra.

Konto

För att gå webbutbildningen behöver du skapa ett konto. När du har ett konto sparas ditt resultat och du kan avbryta mitt i ett avsnitt för att sedan fortsätta där du senast slutade. Du kan också hämta ditt utbildningsintyg via inloggningen när du har blivit godkänd.

Utbildningen fungerar på datorer med moderna webbläsare, på Android-enheter och på iOS-enheter. På datorer rekommenderar vi att du har Flash installerat för att få den bästa upplevelsen.

Hitta på sidan