Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö för inhyrd och uthyrd personal – ett gemensamt ansvar

Här hittar du checklistor för undersöka arbetsmiljön för inhyrd och uthyrd personal.

Bemanningsanställda byter ofta arbetsplats och arbetsuppgifter. Det ställer arbetsmiljöarbetet inför särskilda utmaningar. Bemanningsföretag och inhyrande företag har gemensamt ansvar, och ska samarbeta för att ge inhyrd personal en trygg och säker arbetsmiljö. 

För dig som hyr in personal

Som inhyrare ansvarar du för att den inhyrda personalen arbetar lika säkert som dina egna anställda. Det ska finnas ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen, det vill säga att ni jobbar med ständiga arbetsmiljöförbättringar. I det arbetet ingår att göra riskbedömningar, vilket går ut på att undersöka om det finns risker i arbetet och åtgärda dem.

Tänk på att

  • ge ordentlig introduktion även till den som är på plats en kortare tid
  • inkludera den inhyrda och berätta om företagets riktlinjer och värderingar
  • ge den inhyrda en kontaktperson.

För dig som hyr ut personal

Du som hyr ut personal är arbetsgivare och ansvarar för att dina anställda har en säker och bra arbetsmiljö ute hos kundföretaget. Du är skyldig att se till att de arbetsuppgifter dina anställda utför är riskbedömda, det vill säga att antingen du eller kundföretaget har undersökt vilka risker som finns i arbetet och sedan åtgärdat dem. 

Bra att tänka på

  • Informera dina anställda om kundföretaget, arbetsuppgifter och risker.
  • Se till att vara tillgänglig så att dina anställda kan ställa frågor och få hjälp.
  • Se till att dina anställda får en bra introduktion när de är på nytt arbetsställe.

För dig som är inhyrd 

Som inhyrd på ett företag (till exempel bemanningsanställd eller konsult) har du rätt till lika god arbetsmiljö som dina kollegor på arbetsplatsen. Du ska inte riskera att bli sjuk eller skada dig på jobbet.

Tänk på att

  • du har rätt till en bra introduktion på varje nytt arbetsställe
  • du bara får utföra de arbetsuppgifter du kommit överens om med ditt bemanningsföretag
  • om du får en ny arbetsuppgift ska du först stämma av den med ditt bemanningsföretag.

Skyddsombudets roll

Skyddsombudet på det inhyrande företaget företräder både de anställda och inhyrd personal. Skyddsombudet på bemanningsföretaget företräder den inhyrde och kan besöka arbetsplatsen om det skulle behövas. 

Läs mer om skyddsombud

Sexuella trakasserier

Alla arbetsgivare har en skyldighet att förebygga och förhindra sexuella trakasserier på jobbet. Det gäller även in- och uthyrd personal. Arbetet ska ske i samverkan med arbetstagarna.

Mer om sexuella trakasserier

Externa länkar

En säkrare arbetsdag för dig som är bemanningsanställd (Arbetsmiljöverket)

Arbetsmiljöansvar för inhyrd och uthyrd personal (Arbetsmiljöverket)

Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Lär dig att jobba med OSA!

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna och hur du kan jobba praktiskt med frågorna på din arbetsplats.