Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljöutbildning

Utbildningssituation med kvinna vid vita tavlan

För att skapa en god arbetsmiljö behövs arbetsmiljökunskaper hos alla på arbetsplatsen. De kunskaperna kan man få på många olika sätt – genom utbildningar, arbetet, självstudier och via information från olika webbplatser. Men ingen arbetsmiljökunskap är värd något förrän den kan användas i sitt rätta sammanhang – på arbetsplatsen.

Prevent erbjuder flera olika utbildningar där grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö (BAM) är basen för Prevents utbildningar. BAM är den grundläggande utbildning som Svenskt Näringsliv, LO och PTK har enats om och den riktar sig till nya chefer, nya skyddsombud och andra som har behov av grundläggande arbetsmiljökunskaper. Med fördel kan man gå chef och skyddsombud tillsammans, eftersom grunden för ett bra arbetsmiljöarbete är samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Prevent erbjuder BAM på flera orter i landet samt som en webbutbildning.

För att komma igång med arbetsmiljöarbetet krävs ofta också kunskaper om metoder. Utbildningarna i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ger chefer och medarbetare en metod för att utveckla sitt arbetsmiljöarbete. Vidareutbildningen tar upp en rad specifika problem upp som kan uppstå i det löpande arbetsmiljöarbetet. Det kan handla om svåra situationer, stress, kemiska hälsorisker eller riskhantering. Se utbud av arbetsmiljöutbildningar

Lärarledd utbildning på distans

Vi erbjuder nu våra mest efterfrågade lärarledda utbildningar på distans. Passa på att gå en kurs i arbetsmiljö tillsammans med andra via Zoom. Riskbedömning, Arbetsmiljö för chefer och SAM i praktiken är några av de utbildningar som erbjuds. Se utbud av lärarledd utbildning på distans

Skräddarsydda utbildningar

De flesta av Prevents utbildningar kan också företagsanpassas och skräddarsys då efter olika arbetsplatsers behov. Prevent utbildar även handledare inom en rad områden och säljer utbildningsmaterial för de företag och organisationer som vill arbeta vidare på egen hand. Se utbud av arbetsmiljöutbildningar

Det finns också ett antal kostnadsfria webbutbildningar.

Utbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud

Alla arbetsplatser med mer än fem anställa ska ha ett skyddsombud/arbetsmiljöombud. Skyddsombudet har ett uppdrag som spänner över det mesta – från tekniska frågor till att hålla intresset och engagemanget för arbetsmiljön levande på arbetsplatsen. Skyddsombudet har dock inte ansvar för arbetsmiljöarbetet.

Skyddsombudet behöver utbildning för att kunna fullfölja sitt uppdrag, bland annat för att förstå sin roll, andras roller och behovet av samverkan i arbetsmiljöfrågor. 

Många utbildningsanordnare

Fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer bedriver arbetsmiljöutbildningar för sina medlemmar. Prevent bedriver utbildningar som har tagits fram i samverkan mellan fack och arbetsgivare. En rad andra organisationer och företag bedriver olika former av arbetsmiljöutbildningar. Arbetsmiljöutbildning ingår också i vissa yrkesinriktade gymnasieprogram och högskoleutbildningar.

I Prevents webbshop hittar du alla Prevents utbildningar.

Auktoriserat utbildningsföretag

Prevent är medlem i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.