Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Så genomför du utbildningen

Utbildningsmaterialet finns i sin helhet på den här webbplatsen, men brevskolan går också att prenumerera på via e-post. Genom prenumerationen får du e-post med två veckors mellanrum, varannan gång ett kursbrev och övriga gånger en kortare påminnelse om brevskolan. Du kan teckna din prenumeration genom att ange e-postadress längst ner på den här sidan.

Du kan gå igenom utbildningsmaterialet på egen hand, men också använda det som utgångspunkt för korta utbildningsträffar på din arbetsplats. Då behöver du följande:

  • En prenumeration på brevskolan ”Arbetsmiljö för HVB” – antingen prenumererar bara du som är utbildningsansvarig eller så har alla i personalgruppen varsin prenumeration.

  • Skriften ”Konflikthanteraren för HVB”

  • Studiehandledningen

  • Möjlighet att genomföra nio träffar om ungefär 15–25 minuter. Ni behöver kunna avsätta tid där hela personalgruppen kan delta, så att alla är med tillsammans och får del av samma information. Förslagsvis gör ni detta som ett inslag under arbetsplatsträffar.

  • Utrustning för visning av innehållet i grupp – För att kunna läsa och titta på filmer under träffarna behöver ni en dator med internetuppkoppling, högtalare och tillgång till en stor skärm via projektor. Kontrollera att detta finns innan ni sätter igång!

Anmäl dig till brevskolan här

Nio lektioner om att skapa bättre arbetsmiljö för anställda på HVB

När du väljer att prenumerera så godkänner du också att vi lagrar dina personuppgifter.
Läs vår policy kring personuppgifter.