Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Så genomför du utbildningen

Du kan gå igenom utbildningsmaterialet på egen hand, men också använda det som utgångspunkt för korta utbildningsträffar på din arbetsplats. Då behöver du följande:

  • Tillgång till brevskolan på webbplatsen.

  • Skriften ”Konflikthanteraren för HVB”

  • Studiehandledningen

  • Möjlighet att genomföra nio träffar om ungefär 15–25 minuter. Ni behöver kunna avsätta tid där hela personalgruppen kan delta, så att alla är med tillsammans och får del av samma information. Förslagsvis gör ni detta som ett inslag under arbetsplatsträffar.

  • Utrustning för visning av innehållet i grupp – För att kunna läsa och titta på filmer under träffarna behöver ni en dator med internetuppkoppling, högtalare och tillgång till en stor skärm via projektor. Kontrollera att detta finns innan ni sätter igång!