Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Om Arbetsmiljö för HVB

Utbildningen ”Arbetsmiljö för HVB” är tänkt att ge inspiration och verktyg för en förbättrad arbetsmiljö inom HVB-verksamheter.

”Arbetsmiljö för HVB” är utvecklad av Prevent i samverkan med Svenskt Näringsliv, LO och PTK. I projektet har parterna representerats av företrädare för Ledarna, Vision, Kommunal och Almega Vårdföretagarna.

Medverkande i filmerna:

Anställda vid HVB-verksamheterna Vårsol i Jönköping och Hagen i Kullavik.

Cecilia Grefve, nationell samordnare, sociala barn- och ungdomsvården.

Thomas Jordan, universitetslektor i arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.

Eva Karsten, arbetsmiljöinspektör, Arbetsmiljöverket.

Mari Olsén, brandingenjör, Södertörns brandförsvarsförbund.


Övriga medverkande:

Houdini Group AB har utvecklat utbildningen och filmerna.