Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö för HVB

Välkommen till Arbetsmiljö för HVB! Det är ett utbildningsmaterial som består av tre delar: brevskolan ”Arbetsmiljö för HVB”, skriften ”Konflikthanteraren för HVB” samt en studiehandledning. Med hjälp av materialet kan du hålla nio kortare utbildningsträffar om arbetsmiljö inom HVB-verksamhet. På den här sidan hittar du materialet i sin helhet.