Hoppa till huvudinnehållet

Ta det lugnt i början, ta babysteps, öka på samarbetet på ett klokt sätt så att det inte blir övermäktigt, säger arbetsmiljökonsulten Pia Ståhl.

Bild: Maria Claësson Nygren

Skyddsombud

Vald till skyddsombud? Grattis!

Har du precis blivit vald till skyddsombud? Grattis, då har du en spännande och lärorik resa framför dig. Liksom en möjlighet att vara med och påverka arbetsmiljön. Här är tips från arbetsmiljökonsulten Pia Ståhl, för att komma i gång med ditt nya uppdrag. 

Allra först ska du försäkra dig om att du är vald till skyddsombud på ett juridiskt korrekt sätt.  

Normalt utses skyddsombud, eller arbetsmiljöombud som de kallas på vissa arbetsplatser, på tre år av den fackliga organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren. Du föreslås av dem och röstas fram på ett årsmöte eller medlemsmöte. Tänk på att du som skyddsombud eller arbetsmiljöombud företräder alla på arbetsplatsen, oavsett facklig tillhörighet. Finns det inte kollektivavtal kan de anställda själva välja skyddsombud. 

– Om ni inte har kollektivavtal är det medarbetarna som nominerar och röstar vid ett formellt möte. Oavsett på vilket sätt du väljs ska det finnas med i ett mötesprotokoll – var och när du blev vald liksom mandattid och vilket skyddsområde det gäller. Först efter att arbetsgivaren informerats om valet kan du agera i din roll som skyddsombud, säger Pia Ståhl. 

En grundutbildning är en bra start

Sen är det dags att fundera på vad du behöver för utbildning. En grundutbildning i arbetsmiljö är en bra början. Den behöver inte ske de allra första veckorna, men det ska heller inte gå månader innan du kommer i gång. Du har rätt att vara ledig för det. 

–  En grundutbildning brukar vara runt tre dagar, kom överens med arbetsgivaren om när det kan ske. En kurs i bättre arbetsmiljö (BAM) är en bra grund, sen kan man bygga på vartefter med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och utbildningar inom ditt specifika skyddsområde. Eller varför inte en utbildning i skyddsombudsrätt som ger mer kött på benen kring juridiken. 

Ta det lugnt i början

Kontakta den som varit skyddsombud innan, titta på hur hen jobbade, kanske kan den personen fungera som mentor. Eller ta hjälp av ett annat skyddsombud om du jobbar i en stor organisation. 

Hur vet organisationen vem som är det nya skyddsombudet? 

–  Det är arbetsgivarens ansvar att meddela. Du behöver inte torgföra dig själv, säger Pia Ståhl. 

Viktigt också att komma ihåg att du som skyddsombud inte har juridiskt ansvar för arbetsmiljöfrågan, det ansvaret är alltid arbetsgivarens. Ta reda på vilka chefer du ska samverka med när det gäller riskbedömningar, skyddsronder och i en eventuell skyddskommitté.  

– Det är bra att ha en skriftlig överenskommelse med arbetsgivaren om hur det löpande arbetsmiljöarbetet ska fungera och redovisas. Ta det lugnt i början, ta babysteps, öka på samarbetet på ett klokt sätt så att det inte blir övermäktigt. 

Uppdraget som skyddsombud ska inte skötas på din fritid, du har rätt till ledighet från del av dina ordinarie arbetsuppgifter för att utföra ditt uppdrag. Du har alltså rätt till både betald ”ledighet” och utbildning för att kunna utföra uppdraget. 

Tystnadsplikt och sekretess är viktigt

Hur får jag kollegorna att känna förtroende för mig i rollen som skyddsombud?  

– Var tydlig med att du har tystnadsplikt och att sekretess gäller. Skyddsombudet måste skydda individen och får aldrig utan individens medgivande föra information vidare.  

Ett skyddsombud brinner ofta för arbetsmiljöfrågor, säger Pia Ståhl. Då är det lätt att ta på sig mer än uppdraget omfattar. Kanske kommer kollegorna till dig med sådant som de egentligen ska ta med chefen. Då gäller det att hänvisa dem vidare och inte vara den stora fixaren. 

TIPS

Till dig som är nytt skyddsombud

  • Se till att du blivit vald på korrekt sätt och att det finns protokoll. 
  • Gå en grundutbildning. Gör upp med arbetsgivaren om när. 
  • Ta hjälp av tidigare skyddsombud för att få tips och råd. 
  •  Arbetsgivaren ansvarar för att meddela att du blivit skyddsombud.  
  • Gör tydligt för kollegorna att du har tystnadsplikt. 
  • Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljöfrågan, du är en medpart som samverkar med cheferna och företräder dina kollegor. 
  • Ta inte på dig för mycket, ditt uppdrag ska vara tydligt och avgränsat.  
  • Du har rätt till betald grundutbildning och ledighet från ordinarie arbetsuppgifter för att sköta ditt uppdrag. 
bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Skyddsombud

Senaste om Tips och råd