Hoppa till huvudinnehållet
Illustration fem personer i möte

Ett bra sätt att börja ett möte kan vara att checka in på mötet - gå laget runt.

Bild: Susanne Engman

Så gör du

Sju tips för mer energi på mötet

Det går lätt slentrian i möten och ibland kan det kännas som mötesdeltagarna inte riktigt är närvarande i rummet. Att starta eller avsluta mötet med en punkt som går lite utanför själva agendan är ett bra sätt att öka energin och engagemanget på mötet.

1. Blunda och landa på mötet 

När vi sätter oss ned tillsammans för ett möte finns det en risk att våra sinnen är någon annan stans. Någon kanske har råkat ut för inställda tåg, en annan är uppe i logistik kring lämning på förskola och en tredje hade glömt av mötet och är inte mentalt förberedd. Därför kan det vara en god idé att tillsammans landa på mötet - och få bättre fokus. Be var och en att blunda och rikta sitt fokus inåt. Det behöver inte ta mer än någon minut och får deltagarna att bli mer närvarande i nuet. Om ni vill kan ni sen gå laget runt och sätta ord på en känsla ni tar med er in i mötet. Till exempel ”förväntansfull” eller ”stressad”.

2. Diskutera meningen med ert arbete  

Forskning visar att de arbetsgrupper som har en stark gemensam bild av att målet de arbetar mot är meningsfullt är mer hjälpsamma mot varandra. De presterar också bättre jämfört med grupper som inte tycker målet är så viktigt. Ägna några minuter i början av mötet åt att prata om vad som är meningen med ert jobb ur ett större perspektiv. Vem blir hjälpt av det ni gör och på vilket sätt skapar ni nytta? Det hjälper både motivationen och innovationen. 

3. Prata om era förväntningar 

Vid uppstarten av ett projekt kan man gå laget runt och be var och en berätta om vilken roll de har i projektet och vad deras kompetens är. Be också alla beskriva sina förväntningar och eventuella farhågor kring projektet.

4. Berätta om din bästa arbetsuppgift

Ett bra sätt att lära känna varandra i en grupp är att var och en får berätta om vad man har för favoritarbetsuppgift och vad man tycker att man är bra på. Utöver att du lär dig mer om dina kollegor lär du dig också vart du kan vända dig om du själv behöver hjälp att göra en snygg presentation eller vill ha hjälp med språket i ett utskick.

5. Dela med er av svårigheter och misstag

Om man är inne i en intensiv fas i ett projekt kan det vara bra att inför mötet få upp olika svårigheter på bordet. Ge ordet fritt och låt mötesdeltagarna berätta om någon uppgift som känns extra klurig just nu och där de kört fast. På så sätt kan ni stötta varandra. Ett sätt att öka tryggheten i gruppen är att dela med sig av sina misstag. Om något blivit fel vill man oftast mörka det. Men då kan ni heller inte utvecklas. Genom att ni delar med er av era misstag kan ni rätta till sådant som blivit fel och lära av varandra.  

6. Hitta individuella mål som stärker gruppen 

Forskning visar att om medlemmarna i ett team enbart har mål som handlar om hur de individuella uppgifterna ska lösas så blir samarbetet sämre än om man helt saknar mål. Om var och en i stället får ett mål som handlar om att hjälpa gruppen att nå det gemensamma målet blir samarbetet bättre. Låt var och en svara på frågan ”Hur kan jag bidra till gruppens mål på bästa sätt?” Om ni redan satt individuella mål kan var och en få svara på frågan ”På vilket sätt bidrar eller motverkar mitt mål till att vi når vårt övergripande mål.”

Illustration checka ut
Ett sätt att checka ut från mötet är att be alla betygsätta mötet genom att visa sitt betyg med fingrarna.
Bild: Susanne Engman

7. Glöm inte att checka ut! 

Om du som arrangör vill få feedback på hur mötet var är det bäst att göra det direkt och inte efter en vecka. En övning som går snabbt att göra är att be mötesdeltagarna betygssätta mötet på en femgradig skala genom att använda handens fem fingrar. Man kan också gå laget runt och be mötesdeltagarna berätta vilken känsla de tar med sig efter mötet eller vilka lärdomar de gjort.

 

Källa: Oskar Henrikson, legitimerad psykolog, på Psykologifabriken och en av upphovspersonerna till den digitala tjänsten Habitud som hjälper företag att bygga starkare team.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Så gör du

Senaste om Tips och råd