Hoppa till huvudinnehållet

– Kulturen behöver uppmuntra ett beteende av att våga be om hjälp och säga till när uppdraget eller prioriteringarna blir otydliga, säger Veronica Andersson, legitimerad sjuksköterska och Business Advisor på företagshälsovårdsföretaget OneLab.

Bild: OneLab

Introduktion

Så kan prestationsångesten minska vid nyanställning

Det är vanligt att nyanställda känner stress och prestationsångest den första tiden på arbetsplatsen. Men faktum är att det också kan vara tvärtom. De som jobbat länge kan bli stressade av att få en ambitiös och meriterad kollega.

Vi har alla varit där, nyanställd på en arbetsplats med förväntningar både från oss själva och av dem som anställt oss. För att sänka pressen bör arbetsgivare satsa på bra introduktion samt tydliga mål och förväntningar. Det är också viktigt att förmedla att goda arbetsinsatser inte ska ske på bekostnad av återhämtning och vila.

– Personer med ledande positioner kan göra aktiva val och genom sitt beteende visa på att arbeta hållbart över tid, det vill säga visa hur hen hämtar energi och återhämtning, säger Veronica Andersson, legitimerad sjuksköterska och Business Advisor på företagshälsovårdsföretaget OneLab.

Hon påpekar att prestationskrav i sig inte behöver vara något negativt.

– På de allra flesta arbetsplatser finns det krav som medarbetaren behöver visa att den uppfyller under sin första tid på arbetsplatsen. Finns det däremot outtalade krav eller förväntningar ökar risken för negativ stress, och att medarbetaren går runt med en oroskänsla av att aldrig prestera tillräckligt.

Enligt Veronica Andersson kan det också uppstå tillfällen då kollegor känner sig stressade och hotade av att det kommer in en ny och meriterad medarbetare.

– De kan uppleva att de behöver höja ribban för att mäta sig med den nya kollegan. Det kan också vara stressande när en ny medarbetare ska ansluta till en befintlig grupp då det kan rucka på gruppdynamiken och individernas roller i gruppen. 

Enligt Veronica Andersson är detta något som generellt inte ska hanteras i stunden, utan något som snarare ska förebyggas på förhand genom att främja en kultur där alla vet sitt ansvar och sin betydelse i det stora sammanhanget.

– På så sätt är alla trygga i sitt uppdrag och i bolaget generellt. Följdeffekten blir att nya medarbetare känner sig välkomnade och gruppen kan välkomna ny kompetens i gruppen som bidrar till det stora sammanhanget.

Ibland kan det även uppstå situationer när en arbetsgivare behöver agera då en ny kollega på jobbet tydligt stressar upp sig på en annan kollega, som jobbat på företaget i många år, och tycker att denne inte presterar tillräckligt bra.

– Kulturen behöver uppmuntra ett beteende av att våga be om hjälp och säga till när uppdraget eller prioriteringarna blir otydliga. Uppstår det irritation eller otydlighet är det viktigt att kulturen tillåter att det är okej att ta upp saker med den som är ansvarig för utmaningen – exempelvis sin chef.

TIPS

Tre tips till dig som är ny på jobbet

Anteckna

Som nyanställd är det oftast väldigt mycket information att ta in. Anteckna därför så mycket som möjligt under de första veckorna så kan du sen gå tillbaka till anteckningarna senare om du blir osäker på något. Att skriva ner ny information är också bra för inlärningsprocessen.

Överprestera inte

Som ny på jobbet är chansen ganska stor att man vill visa vad man går för och visa att arbetsgivaren gjorde rätt val i rekryteringsprocessen. Men tänk på att det också skapar stress. Tänk på att ingen klarar att leverera fullt ut från dag ett. Det är bättre att försöka ta det i lugn takt än att skynda och orsaka prestationsångest. 

Var nyfiken

Som nyanställd är det viktigt att vara nyfiken. Både när det gäller de nya arbetsuppgifterna, kollegorna men även verksamheten i stort. Att som nyanställd ställa frågor ses bara som något positivt och visar att du är intresserad. 

Källa: OneLab

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Introduktion

Senaste om Tips och råd