Hoppa till huvudinnehållet
Vuxen och barn som håller handen.

Att komma tillbaka till jobbet efter föräldraledighet, kan väcker blandade känslor. För att må bra är det viktigt att vara snäll mot sig själv och sänka prestationskraven.

Bild: Istock

Arbetsmiljöarbete

Så blir skiftet mellan föräldraledighet och jobb smidigare

Efter sommaren är det många som avslutar sin föräldraledighet, något som ofta väcker blandade känslor. För att må bra är det viktigt att vara snäll mot sig själv och sänka prestationskraven, enligt psykologen Linnéa Elvander. 

 – Man kan känna sig sorgsen över att den här perioden i livet är över, eller kanske glädje och längtan efter att få börja arbeta igen och få en annan typ av stimulans. Allt är okej och begripligt att känna, och de flesta känslor kommer och går, och varierar i intensitet, säger Linnéa Elvander, psykolog på Feelgood.

Portätt kvinna med ljust hår som ler varmt.
Linnéa Elvander, Feelgood
Bild: Privat

Hon får medhåll av kollegan Charlotta Herlofson.

– Det gäller att man är snäll mot sig själv och sänker ribban för prestation i början: sortera vad du är orolig över. Är det saker som går att påverka? Gör då upp en plan för hur du ska gå till väga för att lösa problemen, steg för steg.

Skapa en plan för återgången

Att balansera arbetet med att vara närvarande förälder kan vara en utmaning. Charlotta Herlofson rekommenderar att man bör skapa en klar och realistisk plan.

– Det handlar om att hitta en balans som fungerar för dig och din familj. Överväg flexibla arbetstider, deltid, eller arbete hemifrån. Diskutera dina behov med din chef och försök att hitta en lösning som fungerar för båda parter.

Sätt gränser för att minska stressen

Linnéa Elvander påpekar att man också borde fundera över sina prioriteringar på arbetsplatsen.

– Är det verkligen nödvändigt att svara på varje mejl direkt, eller kan vissa saker vänta tills nästa arbetsdag? Att sätta gränser för ditt arbete och ditt privatliv kan hjälpa till att minska stressen och göra det lättare att balansera föräldraskap och arbete.

Ömsesidig förståelse och god kommunikation mellan chef och medarbetare är en annan sak som underlättar övergången, enligt Peter Tai Christensen, teamchef på Unionen:

– Det gäller att man är snäll mot sig själv och sänka ribban för prestation i början: känner du dig orolig kan det vara bra att sätta ord på oron och formulera vad som väcker den.  

Kontakten under föräldraledigheten bör vara individuellt anpassad och styrd av den anställdes önskemål, enligt Peter Tai Christensen.

– Som chef behöver du vara lyhörd gentemot medarbetaren. Det är viktigt att inte lägga någon värdering i om medarbetaren i princip inte önskat kontakt med arbetsplatsen under sin föräldraledighet.

Gör arbetsplatsen föräldravänlig

Peter Tai Christensen understryker vikten av att arbetsplatsen är föräldravänlig och att föräldraskapet inte får vara ett hinder för karriär-, kompetens- eller löneutveckling.

– Det är bra om chefen redan före föräldraledigheten för en dialog med medarbetaren om hur det fungerar om barnet blir sjukt och man behöver stanna hemma. Det är ju en naturlig del av att vara förälder. Var till exempel tydlig med att det inte kommer att påverka medarbetarens situation på jobbet negativt om hen behöver vabba.

För den föräldraledige som återgår till arbetet kan det ibland vara svårt att hantera själva övergången i sig.

TIPS TILL CHEFEN

Återgång efter föräldraledighet

  • Stäm av med medarbetaren i vilken utsträckning hen vill hålla kontakten med arbetsplatsen. Att koppla ifrån helt ska vara ok, men vi alla mår bra av olika saker och för vissa kan det kännas skönt att få uppdateringar och information om vissa saker som sker på arbetsplatsen.
  • Hör av dig till medarbetaren inför återgången. Hälsa hen välkommen tillbaka, berätta om hur du lagt upp schemat första veckan. 
  • Vid återgången, se som chef över om det skett några förändringar, nya rutiner eller ändrade arbetssätt under tiden medarbetaren har varit borta. Planera i så fall in introduktion vid återgången för att undvika missförstånd och stress som kan uppstå om medarbetaren inte är uppdaterad. 
  • Starta i gång mjukt. Ställ inte krav på prestation dag ett utan ge personen lite tid att hitta tillbaka till sin roll. 
  • Stäm av med medarbetaren efter några dagar: hur går det, hur mår personen? Att komma tillbaka till jobbet kan vara en stor omställning, och man kanske fortfarande kämpar med sömnlösa nätter hemma.
  • Prata om hur man ska lägga upp arbetstiden och uppgifterna för medarbetaren framöver. Kommer man gå tillbaka på heltid eller deltid och i så fall vilka timmar? Finns det möjlighet att flexa för att hämta på förskolan? Ökad flexibilitet är något många småbarnsföräldrar uppskattar så tänk igenom hur du som chef ska förhålla dig till detta.

Källa:  Linnéa Elvander och Charlotta Herlofson, psykologer på Feelgood

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö