Hoppa till huvudinnehållet

Att vara nyanställd i handeln innebär ofta att man ganska snabbt lämnas själv och förväntas klara jobbet.

Bild: Istock

Introduktion

Unga behöver få vara nya länge på jobbet

Unga nyanställda behöver vara nya länge och socialt stöd är nyckeln till att de ska få en bra start i arbetslivet. Det säger Erika Wall, docent i sociologi vid Mittuniversitetet, som undersökt hur unga upplever det att vara nya i arbetslivet.

Socialt stöd är grundläggande för en bra start i arbetslivet. Det säger forskaren Erika Wall som djupintervjuat unga vuxna som nyligen börjat jobba inom handeln – en bransch som både har många unga och där det finns mycket ohälsa.

– Att socialt stöd är jätteviktigt när man är ny på jobbet är ingen nyhet. Men det vi också såg var att det sociala stödet och relationerna som det knyts till inte stannar på jobbet. Man hämtar stöd från föräldrar men också från andra släktingar och bekanta. Det är tack vare det man fått med sig hemifrån kring hur man ska behandla andra människor som man känner trygghet i mötet med kunden, sa Erika Wall när hon talade på seminariet ”Ung i arbetslivet” som Afa Försäkring nyligen arrangerade.

Otydligt vem som gör vad

Att vara nyanställd i handeln innebär ofta att man ganska snabbt lämnas själv och förväntas klara jobbet. Men Erika Wall betonade att unga vuxna behöver få vara nya länge. Introduktionen bör heller inte bara handla om själva arbetsuppgifterna utan också om hur arbetsplatsen fungerar och vad ett yrkesliv innebär.

– Vi gav våra intervjupersoner kort med olika funktioner som kan finnas på en arbetsplats som HR, IT och löneadministratör. Det blev tydligt när våra deltagare skulle placera korten att det inte alls var tydligt för dem vad det här är för funktioner och vem som har en viss position.

Nyhetens obehag

Forskarna Petter Gustavsson och Elin Frögéli, vid avdelningen för psykologi på Karolinska Institutet, har undersökt hur man kan få till en så bra introduktion som möjligt för nyanställda. För att göra det tog de först reda på om det finns generella upplevelser av att vara ny på jobbet som nästan alla nyanställda går igenom. De hittade tre sådana gemensamma nämnare.

Den första handlar om att känna stress över all ny information och alla nya ansikten. Det är också svårt att förstå vad som ingår i den egna tjänsten och hur den är avgränsad gentemot kollegornas arbetsområden. Slutligen är det vanligt att känna sig ensam som ny, att inte riktigt känna sig som en i gänget utan lite udda och utanför.

– Vi kallar dessa tre saker för nyhetens obehag. Något som alla nya går igenom men som man som arbetsgivare måste adressera och rikta speciella insatser mot så att nyanställda kommer in så snabbt som möjligt i jobbet och blir etablerade medarbetare som trivs, sa Petter Gustavsson.

Lärande är målet

För att underlätta den första tiden på jobbet behövs ett stöttande och lärande klimat.

– Man ska tydligt kommunicera till nya medarbetare att lärande är målet den första tiden och att arbetsgivaren kommer och vill avsätta tid för det. Ett stöttande klimat gör också att nyanställda vågar ta egna initiativ i sin lärprocess. De kanske vågar be en kollega visa något eller fråga om sådant de inte förstår.

TIPS

Så lyckas ni med introduktionen av unga

  • Utse en mentor eller handledare för den som kommer ny. Se till att den personen kan avsätta tid för uppdraget samt få stöd från sin chef.
  • Uppmuntra och belöna den som tar på sig mentorskapet – det är ett viktigt arbete!
  • Kommunicera tydligt till nyanställda att målet med den första tiden är lärande.
  • Uppmuntra den nyanställde att ta egna initiativ i sitt lärande. Kanske testa ett nytt arbetssätt eller våga fråga om sådant man inte förstår. Forskning visar att man lär sig mycket bättre om man själv är delaktig i sin lärprocess.
  • Informera om arbetsprocesser och rutiner på arbetsplatsen.
  • Utvärdera introduktionen. Vad har fungerat bra/mindre bra och hur är känslan av att vara ny?
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Introduktion

Senaste om Mer om arbetsmiljö