Hoppa till huvudinnehållet
Illustration grenkontakt

Bild: Christina Drejenstam Johansen

Så gör du

Sju sätt att spara el

Att gå en energirond eller nattvandra för att se om utrustning står på i onödan. Det är två sätt att få ner sin energiförbrukning på jobbet. Att spara el är inte bara bra för plånboken och klimatet. Faktum är att det också gynnar arbetsmiljön.

1

Kartlägg er energianvändning 

Ta reda på hur mycket el ni gör av med och vad det kostar. Fundera över vilka energibesparande åtgärder som skulle ge störst vinst för just ert företag. Det finns olika tjänster för att ta reda på sin energiförbrukning. Med hjälp av en sådan tjänst kan man se hur mycket man förbrukar och hur stor skillnad de förändringar man gör ger. Små och medelstora företag kan få råd via kommunala energi- och klimatrådgivare.

2

Gör en handlingsplan 

Utifrån er energikartläggning har ni förhoppningsvis kunnat göra en lista över vad som slukar mest el och vilka effektiviseringsåtgärder ni vill göra. Då är det dags att göra en handlingsplan som konkretiserar vad som ska göras. Ange vem som är ansvarig för genomförande, när åtgärden ska genomföras, avslutas och följas upp. Men glöm inte att ni även behöver involvera medarbetarna i arbetet så att alla känner ansvar för att jobba energieffektivt. 

3

Gå en energirond 

De flesta företag gör olika typer av ronder inom ramen för sitt arbetsmiljöarbete eller för sitt brandskyddsarbete. På samma sätt kan ni testa att göra en energirond för att säkerställa att rutiner, styrning av system och löpande underhåll och drift sker på ett energieffektivt sätt.

4

Nattvandra 

Att nattvandra på jobbet är ett enkelt sätt att ta reda på om utrustning står på eller om lampor lyser i onödan på natten. Ett tips är att upprepa nattvandringen ett halvår senare. Ofta upptäcks då nya saker. Det kan vara slarv men också oförutsedda anledningar till att lampor lämnats på. Så var det till exempel för en större dagligvarukedja som upptäckte att en tajmer på ett av deras större lager inte fungerade vilket gjorde att hela lagret var upptänt nattetid.

5

Byt ut gamla maskiner 

En av de viktigaste åtgärderna som företag kan göra är att se till att ha modern teknik och ha den rätt inställd. En tumregel är att ju äldre maskiner ni använder desto mer el drar de. Ofta innebär nya maskiner också en vinst för arbetsmiljön. De kanske låter mindre eller så blir luftkvaliteten eller belysningen bättre. På kontor drar nya datorer mindre ström och bärbara drar mindre än stationära. Se till att energisparläget är aktiverat på datorn. Det är också smart att använda en grenkontakt med knapp så kan man med hjälp av den stänga av all kringutrustning med ett enda knapptryck.

Illustration termometer
Bild: Christina Drejenstam Johansen

6

Sänk temperaturen 

Ett sätt att spara energi på sikt är att om möjligt sänka värmen ett par grader vintertid och inte kyla lika mycket sommartid. Det kan också vara en god idé att dra ner på värme och kyla när ingen är på kontoret, under helger, röda dagar och nätter. Däremot är det bra att låta ventilationen vara på, annars riskerar man dålig luft när alla kommer tillbaka till arbetsplatsen igen. Se till att byta ut gamla filter eftersom smutsiga filter ökar energianvändningen. Om man hyr kontorslokaler, vilket många gör, är det svårare att själv styra över värme och ventilation. Då kan man ta upp det med sin fastighetsägare och göra energieffektiviseringar tillsammans med de andra hyresgästerna.

7

Använd LED-belysning 

Det finns mycket pengar att spara på att använda LED-lampor. Enligt Energimyndigheten drar LED-belysning fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor. LED-belysning har också fördelen att det kan simulera (men inte ersätta) dagsljus i en fönsterlös lokal. Släck i rum som inte används eller när ni går för dagen.

Källor: Energimyndigheten och Fortum

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Så gör du

Senaste om Tips och råd