Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Christina Drejenstam Johansen

Så gör du

Fem tips för att motverka sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier försvinner inte genom att skambelägga enskilda individer. Ofta behövs en genomlysning av hela företagskulturen där alla bidrar. Det anser Paula Lejonkula, jurist med lång erfarenhet av diskrimineringsfrågor. Här är hennes bästa tips för att motverka sexuella trakasserier på jobbet.

1. Stoppa dåligt beteende i tid

Beteenden som inte stoppas i tid riskerar att förstärkas. Sexuella trakasserier är en glidande skala. Det kan börja med att en medarbetare drar halvplumpa skämt som vissa tycker är roliga och andra inte. Om ingen reagerar kanske hen drar lite grövre skämt nästa gång. Det riskerar att övergå i blickar och sen till tafsande. Vad våra kollegor skämtar om privat är deras ensak. Men på en arbetsplats är det rimligt att ha en gemensam överenskommelse om vad som är ok att skämta om och inte. På så sätt undviker man att dåligt beteende får en grogrund.

2. Alla måste bidra

Under Metoo blev det tydligt att personer i maktställning som utsatt andra för sexuella trakasserier skyddats av kollegor och därför kunnat fortsätta sitt destruktiva beteende under lång tid. För att undvika det behöver vi inse att även bra personer kan bete sig illa och att vi själva trots goda avsikter kan bete oss på ett sätt som andra kan uppfatta som kränkande. Själva problematiken försvinner inte genom att enbart plocka bort någon. Det är beteendet som ska bort. För att få ett bättre arbetsklimat och kultur behöver alla på arbetsplatsen hjälpa till.

3. Ge stöd även till förövare

Att få höra att ens skämt är olämpliga är smärtsamt. Något som du upplever som en del av din personlighet säger andra gränsar till sexuella trakasserier. Det kan även skapa rädsla i organisationen och en känsla av att "man inte får skämta om någonting längre". Det viktiga då är att inte skam- och skuldbelägga, för om människor blir rädda kommer de definitivt inte samarbeta och ändra sitt beteende. Den som pekats ut behöver också stöd från arbetsgivaren och bör erbjudas samtal med exempelvis företagshälsovården.

4. Ställ rätt fråga i enkäten

Många tror att det måste vara mycket grova handlingar för att det ska kunna klassas som sexuella trakasserier. Men även en flörtig kommentar kan vara olämplig beroende på vilken maktposition den som fäller kommentaren har eller på situationen. I en medarbetarenkät där man frågar om de anställda varit utsatta för sexuella trakasserier svarar därför nästan alla nej. Om man däremot frågar efter specifika beteenden eller händelser fångar man betydligt fler fall. Det är också bra att veta att väldigt få vågar prata om sexuella trakasserier på jobbet. Inte ens de som själva utsatts vill erkänna det. Man tar kanske på sig skulden för det inträffade själv och tänker att det inte tjänar något till att säga till. Det blir en strategi för att hantera det obehagliga som hänt.

5. Utred alltid

Om en medarbetare berättar om sexuella trakasserier är arbetsgivare skyldig att omedelbart utreda det. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder så att det inte händer igen och följa upp hur det gått. Det är viktigt att ta fram rutiner som anger vem den som känner sig utsatt ska vända sig till och vad arbetsgivaren ska vidta för åtgärder. Då har man något att utgå ifrån om något sker. Det är också viktigt med tydliga riktlinjer för vad som inte är acceptabelt beteende. Om man som kollega misstänker att något inte står rätt till ska man börja med att prata med den man upplever som utsatt. Men kom ihåg att man kan ha olika uppfattningar. Det som jag tycker är kränkande kanske inte alls upplevs så av den det berör.

Källa: Paula Lejonkula är jurist med 20 års erfarenhet av diskrimineringsfrågor bland annat på Diskrimineringsombudsmannen.

FAKTA

Sexuella trakasserier

Vad är sexuella trakasserier?
Sexuella trakasserier är agerande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, anspelningar, sms och bilder av sexuell natur.

Källa: Arbetsmiljöverket

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Så gör du

Senaste om Tips och råd