Hoppa till huvudinnehållet
Coronaviruset

Viktigt att fortsätta smittsäkra

Även om de flesta coronarestriktionerna tagits bort är det fortsatt försiktighet som gäller på arbetsplatserna. Släpp inte på allt nu utan fortsätt jobba med riskbedömningar, säger Håkan Olsson, tf generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

I förra veckan upphävde Folkhälsomyndigheten de flesta coronarestriktionerna, däribland rådet om att jobba hemifrån.

– I och med att restriktionerna nu släpps är det "fritt fram" att gå tillbaka till arbetet om arbetsgivaren gör den bedömningen att man kan jobba på ett så smittsäkert sätt det någonsin går, säger Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket. Foto: Arbetsmiljöverket

Bra städrutiner och handhygien

Covid-19 betraktas fortfarande som en samhällsfarlig sjukdom och därför är det viktigt att arbetsgivarna fortsätter att hålla sig uppdaterade om det lokala smittläget, gör riskbedömningar och vidtar åtgärder.
Till de åtgärder som rekommenderas hör att skapa förutsättningar för medarbetarna att hålla avstånd till varandra på arbetsplatsen. Man behöver också ha bra städrutiner och möjlighet att tvätta händerna.

En stor del av smittspridningen under pandemin har skett i trånga utrymmen och därför behöver arbetsgivaren se till att inte för många medarbetare vistas samtidigt i små mötesrum med dålig luftvolym.
Ett sätt att förebygga smittspridningen är att successivt utöka verksamheten på arbetsplatsen, menar Håkan Olsson.

Undvika kollektivtrafik

– Har man möjlighet att göra en stegvis återgång på arbetsplatsen kan man göra det. Det finns fortfarande en oro bland många om vad som händer nu när jag kommer tillbaka till jobbet, säger han.

Anställda uppmanas att fortsätta använda alternativa färdmedel till jobbet, som att cykla, gå eller åka bil. Om det inte går att undvika kollektivtrafiken kan arbetsgivaren underlätta för medarbetarna genom att låta dem åka till och från jobbet när det inte är rusningstrafik.

Det finns också många arbetstagare som inte har haft möjlighet att jobba hemifrån under pandemin. I samband med att samhället nu öppnar upp kommer många av dem att komma i kontakt med fler personer.

– Det är över två miljoner arbetstagare som inte har haft möjlighet att jobba hemifrån. Det gäller också att man jobbar med att säkerställa deras situation. Jag tänker på restauranger och offentliga transporter som tåg och bussar och att man verkligen gör vad som står i ens makt för att säkerställa att man kan jobba i en så säker miljö som det går, säger Håkan Olsson.

Inspektioner i gång igen

En av de arbetsplatser som nu öppnar upp är just Arbetsmiljöverket. Sedan pandemin började har myndigheten jobbat mycket med digitala inspektioner. Men nu kommer verksamheten successivt att dra igång igen, både på deras kontor och med de fysiska inspektionerna. Enligt Håkan Olsson kommer de att fortsätta att följa utveckling och vidta åtgärder för att minimera smittspridningen.

– Jag tror att det är viktigt att vi förvaltar det förtroende vi har fått genom att göra det på ett bra sätt. Det är en del som vi som individer måste kunna hantera när man nu öppnar upp samhället, säger han.

ARBETSMILJÖVERKETS RÅD

Vid återgång till arbetsplatsen

  • Förbered för stegvis återgång till arbetsplatsen.
  • Se till att medarbetarna kan hålla avstånd till varandra och förebygg trängsel.
  • Undvik att för många personer vistas samtidigt i lokaler med liten luftvolym.
  • Underlätta för medarbetarna att inte behöva resa till och från jobbet i rusningstid.
  • Uppmuntra till alternativa färdmedel som att cykla, gå eller åka bil
  • Städa arbetsplatsen ofta och noggrant. Torka av gemensamma ytor och se till att det finns tvål och handsprit på toaletten
  • Överväg personliga arbetsredskap och egen utrustning.

 

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Coronaviruset

Senaste om Tips och råd