Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Christina Drejenstam Johansen

Så gör du

Sju råd om någon är mobbad

Ingen arbetsplats är helt fri från kränkningar. Om det framkommer att en anställd känner sig utsatt är det viktigt att ta tag i det direkt. För det sämsta ni kan göra är att inte göra något alls.

1. Var uppmärksam på förändrat beteende

Hur man reagerar på att bli utsatt för mobbning är individuellt. Men om en medarbetare som tidigare varit glad och deltagit på möten plötsligt blir tyst och drar sig undan kan det vara ett tecken på att något är fel. Som chef är det också viktigt att vara uppmärksam på jargongen på arbetsplatsen. Hur pratar man med varandra och vilka normer finns i gruppen som kan vara exkluderande?

2. Lär dig se tecknen

Mobbning och kränkningar bland vuxna ser ut på samma sätt som bland barn. Det kan handla om att inte hälsa eller att inte bjuda in någon till fika. Blickar och suckar är vanligt liksom att förlöjliga det en person säger. Ibland handlar det om att försvåra för någon på jobbet genom att undanhålla information, gömma någons arbetsverktyg, ge någon omöjliga uppgifter eller kontrollera någon på ett överdrivet sätt.

3. Agera direkt

Om du som chef får reda på att en medarbetare är utsatt så är det ditt ansvar att ingripa omedelbart så att situationen inte riskerar att bli värre. Det sämsta du kan göra är att inte göra någonting alls. Prata med den som är utsatt, men lägg inte orden i munnen och säg "han skämtar nog bara". Tänk på att det är den utsattes upplevelse som gäller. Prata också med den som har kränkt. Ganska ofta är det så att personer som kränker inte fattar att de gör det utan tror att det de säger uppfattas som ett skämt. Gör en handlingsplan för den specifika situationen där målet är att kränkningarna ska upphöra.

4. Ha samtal om mobbning på agendan

Nästa steg är att titta på gruppen och fråga sig hur det kunde bli så att det en person uppfattar som ett skämt får någon annan att må dåligt. Prata på arbetsplatsträffar om vilka normer ni har inom gruppen och vilka som är positiva och vilka som begränsar medarbetares rätt att få vara sig själva. Studier visar att förekomsten av kränkningar är betydligt lägre på företag där man regelbundet diskuterar sådana frågor.

5. Skapa en policy

Gör en policy där ni formulerar hur ni ser på kränkningar. Men det är viktigt att vara så konkret som möjligt. Att bara skriva att ni alltid agerar på kränkningar räcker inte, utan ni behöver även formulera vad agera betyder – vad är det som händer om någon kränker? Dessutom behöver alla förstå att det är den utsatta personen som avgör om det är en kränkning eller inte. Detta kallas tolkningsföreträde, ingen chef eller annan medarbetare kan avgöra om någon annan känner sig kränkt eller ej. Om kränkningen handlar om sådant som är kopplat till diskrimineringsgrunderna (t.ex. kön eller sexuell läggning) så är det trakasserier.

6. Var en förebild som chef

Som chef är det viktigt att i alla lägen vara en förebild. Genom att reagera när du tycker att någon blir oschysst behandlad skapar du trygghet som gör att dina medarbetare också vågar säga till. Beröm och uppmärksamma medarbetare som vågar ta ställning.

7. Om det är chefen som mobbar

Det är inte ovanligt att chefen är den som kränker. För den som utsätts kan det vara en mycket obehaglig upplevelse. Fundera över om du som drabbad kan prata med en kollega, med chefens chef eller med den fackligt förtroendevalda på arbetsplatsen? Organisationen Friends har en rådgivningstjänst dit även vuxna kan vända sig.

Källa: Calle Gustafsson, utbildningschef på Friends

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Så gör du

Senaste om Tips och råd