Hoppa till huvudinnehållet
Coronaviruset

Oroväckande hög smittspridning på arbetsplatserna

Arbetsplatsen är vid sidan av hemmet nu den vanligaste platsen att bli smittad av covid-19. Det konstaterade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) på en pressträff i veckan, där hon uppmanade arbetsgivarna att göra allt de kan för att minska smittspridningen.

På måndagen gav regeringen tillsammans med Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten en lägesbild över smittspridningen på arbetsplatserna i Sverige som är oroväckande hög, enligt arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Enligt en preliminär rapport från Arbetsmiljöverket anmäldes dubbelt så många arbetssjukdomar förra året.

På presskonferensen betonades att den allra viktigaste åtgärden som arbetsgivarna kan göra för att bromsa smittspridningen av covid-19 är att möjliggöra distansarbete.

Men för vård- och omsorgspersonal, byggnadsarbetare, butiksbiträden och andra som inte kan arbeta hemifrån behövs andra åtgärder.

– Det är ett fortsatt allvarligt läge. Vi har en samhällsspridning av den brittiska varianten som är mer smittsam. Vi ser också att arbetsplatserna vid sidan av hemmen nu är den drivande faktorn för smittspridningen. Jag kan inte nog betona att arbetsgivarna måste ta sitt fulla ansvar och vidta de åtgärder som krävs för att hindra smittspridningen på jobbet, sa Eva Nordmark.

I snart ett år har Folkhälsomyndigheten uppmanat alla arbetsgivare som kan att möjliggöra för hemarbete.

– Smittspridningen har också dämpats av att så många jobbar på distans. Distansarbete leder till minskade smittkedjor i kollektivtrafiken, i samhället i stort men i synnerhet på arbetsplatserna sa Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Där det inte är möjligt med distansarbete ska arbetsgivarna tillsammans med skyddsombudet göra riskbedömningar. Det är också viktigt att uppmana till att hålla avstånd och följa de rekommendationer som finns på arbetsplatsen.

– Skillnaderna mellan de grupper som har varit på arbetsplatsen och de som har kunnat arbeta hemma har minskat nu under den senare delen av pandemin, vilket visar att de åtgärder man har vidtagit på arbetsplatserna faktiskt har haft effekt. Samtidigt finns det en hel del kvar att göra för att förebygga smitta, sa Britta Björkholm.

För att bryta smittkedjor på arbetsplatsen är det viktigt att upptäcka smitta i tid. Därför ska alla som varit i kontakt med en kollega som insjuknat testa sig om kontakten har skett 48 timmar före att kollegan insjuknat. Det gäller oavsett om man har symtom eller inte. Men det är inte arbetsgivaren som är ansvarig för smittspårning på arbetsplatsen utan det sker via vården. 

TIPS

Minska smitta på jobbet

 • Låt alla anställda som kan utföra sitt arbete hemifrån göra det. Det är den viktigaste åtgärden för att hindra smittspridning på jobbet.
 • I vård- och omsorgsyrken och serviceyrken där det inte är möjligt med distansarbete är det viktigt att återkommande följa upp att de anställda stannar hemma vid minsta symptom på covid-19.
 • Överväg att ändra på arbetstiderna, om det går, för att slippa trängsel i kollektivtrafiken till och från arbetet.
 • Skapa mindre arbetsgrupper och, om det är möjligt, minimera personalstyrkan som finns på arbetsplatsen.
 • Ställ om möjligt in fysiska möten och övergå till digitala möten.
 • Undvik att personal från olika arbetsgrupper träffar varandra. Schemalägg pauser och luncher, så att färre tar rast samtidig. Förhindra trängsel vid till exempel kaffeautomat och i hissar.
 • Se till att god handhygien kan upprätthållas.
 • Se till att ventilationen räcker för det antal människor som befinner sig i lokalen. och städa lokalerna dagligen.
 • Släpp inte in fler personer än vad lokalen tillåter ur ett smittskyddsperspektiv för att upprätthålla säkert avstånd.
 • Sätt upp barriärskydd framför personal med kundkontakt och om möjligt, byt arbetssätt genom att till exempel införa självservice.
 • Använd vid behov personlig skyddsutrustning.

Källa: Arbetsmiljöverket

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Coronaviruset

Senaste om Tips och råd