Hoppa till huvudinnehållet
Coronaviruset

Coronasäkra jobbet i höst

Tre stora bemannings- och rekryteringsföretag har tillsammans tagit fram en guide med hundra tips och råd som gör arbetsplatsen coronasäkrare när det är dags att återvända till jobbet. Guiden tar upp alltifrån städrutiner till informationshantering.

– Säkerhetsguiden samlar åtgärder från företag i tio länder som alla hanterat coronapandemin på olika sätt. Några har haft total lockdown medan Sverige haft en öppnare linje. Det är sen upp till arbetsgivarna i de olika länderna att plocka de tips och råd som kan vara användbara hos dem, säger Hélène Belin som är kommunikationschef på Manpower, ett av företagen som varit med och tagit fram guiden.

Guiden vänder sig till verksamheter i alla branscher, men ger mer specifika tips till företag inom transport, logistik, tillverkning, bygg och dagligvaruhandel. Magnus Jarl, som är säkerhets- och arbetsmiljöansvarig på Manpower, säger att Sverige i jämförelse med de andra länderna har en god beredskap och jobbar med arbetsmiljö på ett bra sätt. Här blir tipsen och råden istället mer som ett komplement till arbetsmiljölagen. Foto: privat

Tipsen kan handla om hur många det får vara i ett mötesrum, om nya städrutiner, om avståndsmarkeringar och skyddsglas i en reception, om schemaläggning för att undvika trängsel och om vikten av att hålla kontakten med medarbetare som fortsatt jobbar hemma.

– För den som suttit hemma länge och jobbat är det bra att ha haft tät kontakt med sin chef
för att få en påminnelse om hur man skapar en god arbetsmiljö hemma och för att också veta vad vi gör för säkerheten på arbetsplatsen. Det är trots allt inte som vanligt igen på arbetsplatsen även om det kanske känns så för den som får komma tillbaka till jobbet igen och träffa kollegorna, säger Magnus Jarl

Han säger också att det kan vara ett stort steg för många att komma tillbaka till arbetsplatsen. Då är det viktigt att som medarbetare kunna känna sig trygg och veta att arbetsgivaren tar ansvar för smittskyddsfrågan.

– Hotet från pandemin och världen utanför kan upplevas större om man suttit hemma och jobbat under lång tid. Det gäller att arbetsgivaren informerar kontinuerligt och ger en korrekt bild av läget på företaget och vilka åtgärder man gör så att det är tydligt för alla.

Det allra viktigaste tycker han ändå är det egna ansvaret, att se till att följa de restriktioner man bestämt på arbetsplatsen. Sen ska arbetsgivaren se till att det finns strukturer, processer och rutiner för att det går att göra det.

Materialet i säkerhetsguiden som de tre företagen tagit fram ska fungera som inspiration och som ett komplement till befintliga lands- och branschspecifika regler.

– Det finns en risk att folk tänker att efter semestern kommer allt att vara som vanligt igen. Då är det bra att ta fram de 100 råden och stämma av hur man har det på sin arbetsplats, säger Magnus Jarl.

 

TIPS

Säkrare återgång till arbete efter coronakrisen

  • Distansjobb här för att stanna När vardagslivet så småningom återgår till det normala är det en god idé att inte låta samtliga anställda jobba från kontoret samtidigt eftersom det kan vara negativt ur smittosynpunkt. Distansarbetet har visat sig fungera förvånansvärt väl under pandemin. Företagen bör därför överväga att även framöver ha en generös inställning till distansarbete. 
  • Fortsätt med hygienrutiner För att nya utbrott av smitta inte ska uppstå är det viktigt att hålla i regler kring hur länge medarbetare som varit sjuka ska vara hemma samt uppmuntra till god handhygien.
  • Social distansering även fortsatt Vid en återgång till kontoret är det bra att märka upp hur nära varandra medarbetare får stå genom markeringar på golv och på arbetsstationer. Schemalägg lunch- och fikapauser så att det inte blir trängsel i kök och pentryn.
  • Satsa på noggrann städning Se till att gemensamma ytor som dörrhandtag, hissknappar, lysknappar och tangentbord, rengörs regelbundet. Visualisera städrutinerna för de anställda genom att sätta upp ett städschema som visar när rengöring senast är gjord. 
  • Räkna inte med resor Företag bör planera för att det blir svårt att genomföra tjänsteresor även i höst. 
bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Coronaviruset

Senaste om Tips och råd