Hoppa till huvudinnehållet
Coronaviruset

Minska smittspridningen i höst

God ventilation, avstånd till kollegor och noggrann städning är några sätt att förebygga smittspridning på kontor, enligt Björne Olsson på Arbetsmiljöverket. Han spår att aktivitetsbaserade kontor kommer bli mindre vanliga till följd av pandemin.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som har möjlighet att arbeta hemma fortsätter med det även under hösten. Samtidigt är det nu en och annan som återgår till jobbvardagen i öppna kontorslandskap och trånga mötesrum.

– Grundregeln är att inte vistas i rum där risken finns att andas in andras utandningsluft. Det gäller att anpassa antalet personer till rummets volym och ventilation, samt att ta tätare pauser och vädra rummet, säger Björne Olsson, chef för enheten för kemi, mikrobiologi och toxikologi på Arbetsmiljöverket.

Enligt honom finns det många fördelar med att inte samla många människor på en yta med en begränsad luftvolym.

– I och med coronapandemin är det uppenbart för ekonomiansvariga på arbetsplatser vad onormalt stora sjukskrivningstal skulle betyda produktionsmässigt. Det är ett bra tillfälle att fundera över och även räkna på de "normala" sjuktalen, både avseende sjuknärvaro och sjukfrånvaro.

Med tanke på att så kallade aktivitetsbaserade kontor ofta har platser för omkring 60 procent av arbetsstyrkan talar mycket, enligt Björne Olsson, för att företagen kommer göra förnyade kostnads-nyttokalkyler, där lägre kontorshyra ställs mot risken för höga sjuktal.

– I framtiden kommer planeringen av denna kontorstyp inte att vara lika självklar. Ett rimligt antagande är att det blir färre nya och att ett antal befintliga byggs om.

Som arbetsgivare är det en god idé att tänka till och investera i rum med bra ventilation. Ett eget rum med relevant ventilation gör nämligen att risken för smittspridningen minskar rejält.

– Utandningsluften från de som vistas i kontoret kommer med bra ventilation att vara utbytt relativt snart efter att de lämnat rummet. Eventuella avsättningar av virus på ytor i rummet kan lätt undvikas genom att desinfektera ytorna och använda handskar vid städning av utrymmena.

Om en smittad person vistats i lokalen är ett tips att vänta i minst sju till tio timmar innan rummet beträds av annan person. Studier visar att de allra flesta virus inte lever efter en period upp till tio timmar, säger Björne Olsson.

För arbetsgivare som väljer att satsa på aktivitetsbaserade kontor är det ingen dum idé att göra skiftscheman för hur många som får komma till kontoret samtidigt, men Björne Olsson understryker att det gäller att tänka hela vägen.

– En god planering för skiftgång och placering i landskapet och sedan trånga utrymmen för lunch på en restaurang med många gäster omintetgör hela tankegången, säger han.

TIPS

Så undviker du att bli smittad eller smitta andra på jobbet

  • Tvätta händerna noggrant och ofta.
  • Överväg personliga tangentbord, mus och liknande utrustning. Detta minskar även risken för antibiotikaresistenta bakterier, vilket är ett globalt hot mot människors hälsa.
  • Håll avstånd till dina kollegor om ni jobbar i ett öppet kontorslandskap.
  • Fundera på om du kan välja en annan tid att åka till jobbet så att du slipper trängsel i kollektivtrafiken.
  • Välj alternativa färdmedel som att cykla, gå eller åka bi.
  • Om du under din tid utanför arbetet befunnit dig på platser med många människor i begränsat utrymme kan det vara bra att i samråd med din chef besluta om en frivillig karantän utifrån försiktighetsprincipen.
bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Coronaviruset

Senaste om Tips och råd