Hoppa till huvudinnehållet
Coronaviruset

Många företag osäkra på riskbedömning

Till organisationen Företagarna strömmar det just nu in frågor om coronaviruset. Många företag vill ha vägledning om riskbedömningar och Företagarna efterlyser mer riktad information till företagen från Arbetsmiljöverket.

Den senaste tiden har Företagarna, Sveriges största företagarorganisation som företräder drygt 60 000 företagare, blivit nedringda med coronarelaterade frågor gällande anställda och arbetsmiljön.

– Det började egentligen för några veckor sedan när företag undrade om de kunde sätta anställda i karantän som kom hem från riskområden. Sedan har frågorna kommit att handla mer om företagets överlevnad överhuvudtaget – speciellt i branscher som är hårt drabbade, säger Lise-Lotte Argulander, specialist inom arbetsrätt och arbetsmiljö på Företagarna.

Frågorna från Företagarnas medlemmar handlar i mångt och mycket om riskbedömning, till exempel om den måste vara skriftlig.

– De mindre företagen har svårt att förstå skillnaden mellan vad Folkhälsomyndigheten gör och vad de som arbetsgivare måste göra när det gäller riskbedömningar. De förstår inte riktigt att myndigheten pratar om samhället i stort och att företagen måste gör egna bedömningar och vidta egna åtgärder i form av riskbedömningar och handlingsplaner. Foto: Företagarna

När regeringen i förra veckan stoppade allmänna sammankomster med mer än 500 deltagare har företagens frågor till viss del ändrat inriktning.

– Nu handlar det krasst om överlevnad, uppsägningar, uteblivna intäkter och återbetalning av exempelvis biljettintäkter säger Lise-Lotte Argulander.

Hon anser att Arbetsmiljöverket tidigt skulle ha gått ut med riktad och tydlig information till de mindre företagen som förklarar vad en riskbedömning är och hur speciellt de mindre företagen kan arbeta systematiskt i detta läge.

–Våra företag behöver konkreta råd hur de ska agera och inte bara hänvisningar till paragrafer i föreskrifter, säger hon.

Greta Svensson, kommunikationschef på Arbetsmiljöverket, anser inte att man är mer tagna på sängen än resten av Sverige och omvärlden när det gäller att agera kring spridningen av coronaviruset. I veckan skickade myndigheten ut ett nyhetsbrev med en länk till en särskild samlingssida på Arbetsmiljöverkets webb om coronaviruset.

– Vi följer utvecklingen noga. Alla våra verksamhetsdelar arbetar, sedan en längre tid, stenhårt med frågor kopplade till coronaviruset. Vi är väl medvetna om det extraordinära läge vi befinner oss i. Just nu är det extra viktigt med tydlighet om vad som gäller och vilken roll olika samhällsfunktioner har, säger hon.

Arbetsmiljöverkets uppdrag, påpekar Greta Svensson, är att värna arbetstagarnas arbetsmiljö.

– Arbetsgivares ansvar är att förebygga risker i arbetsmiljön. Vi har ingen möjlighet att ge detaljerade råd om hur arbetsgivare ska agera i enskilda situationer. Kunskap om arbetsmiljörisker och de förutsättningar som finns för arbetsmiljöarbete finns lokalt på varje enskild arbetsplats. Ett effektivt förebyggande arbetsmiljöarbete uppnås bäst genom en levande dialog på de enskilda arbetsplatserna mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud.

TIPS

Riskbedömning av coronaviruset

  • Fundera över vilka arbetsuppgifter eller situationer som innebär att dina medarbetare kan utsättas för coronaviruset.
  • Om risken inte kan tas bort helt handlar det många gånger om att hantera risken, till exempel att ändra sina städrutiner och instruktioner eller om att göra informationsinsatser. Ett annat exempel på att hantera eller minimera en risk är att använda personlig skyddsutrustning.
  • Följ myndigheternas information om coronaviruset noga. Nya riskbedömningar och åtgärder kan behöva göras i takt med att ny information om viruset kommer.
  • Coronaviruset för med sig fler risker i arbetsmiljön än risken för smitta. Exempel på en sådan risk är den oro de anställda känner. Tänk på att det också behöver undersökas, riskbedömas och åtgärdas.

Källa: Arbetsmiljöverket

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Coronaviruset

Senaste om Tips och råd