Hoppa till huvudinnehållet
Coronaviruset

Expertens tips till arbetsgivare om coronaviruset

Coronaviruset ställer stora krav på arbetsgivare att hantera hög sjukfrånvaro, oro bland medarbetare och inte minst risken för smitta på arbetsplatsen. Jenny Persson Blom, sakkunnig på Arbetsmiljöverket, reder ut hur du hanterar coronaviruset som arbetsgivare.

Coronaviruset påverkar hela vårt samhälle och inte minst arbetslivet. Många arbetsgivare efterlyser tydligare riktlinjer för hur de ska hantera situationen. Jenny Persson Blom, som arbetar med smittorisker i arbetsmiljön på Arbetsmiljöverket, förstår osäkerheten.

– Det här är en unik situation som förändras hela tiden. Eftersom vi inte har all kunskap om viruset, ställer det stora krav på arbetsgivare att hålla sig uppdaterad, säger hon. Foto: Arbetsmiljöverket

Arbetsgivare har ett lagstadgat ansvar att göra regelbundna riskbedömningar av arbetsmiljön. Det gäller även risk för smitta. Men på vilket sätt skiljer sig arbetsgivarens ansvar för coronaviruset från andra virusinfektioner, exempelvis säsongsinfluensan?

– Det här är ett nytt virus och vi saknar kunskap kring de långsiktiga effekterna av att ha blivit infekterad. Vi vet inte exakt hur viruset smittar och det är inte helt klart hur länge det överlever på ytor. Därför är det försiktighetsprincipen som gäller. För influensan kan arbetsgivaren erbjuda personalen vaccin och en stor del av befolkningen har immunitet så risken för smitta är mindre, förklarar Jenny Persson Blom.

I grunden handlar riskbedömningen om att se över vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan tänkas utsätta medarbetarna för coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vilka åtgärder som ger bäst effekt kan se olika ut på olika arbetsplatser. Det kan handla om informationsinsatser, att ändra sina städrutiner och att ge instruktioner till medarbetarna om hur de kan undvika smitta. På vissa arbetsplatser, till exempel inom vården, behövs personlig skyddsutrustning. Medarbetare som känner en oro behöver också få hjälp och stöd av arbetsgivaren. En utmaning är att kunskapsläget ändras hela tiden. Det gör att riskbedömningen behöver ses över, och uppdateras, ofta.

– Man behöver också ha en beredskap för hur man håller i gång verksamheten om många i personalen är sjuka, säger Jenny Persson Blom.

En högaktuell fråga är hur riskgrupper ska hanteras. Enligt Jenny Persson Blom behöver arbetsgivaren göra individuella riskbedömningar för dessa personer.

– Resultatet kan vara att man kommer fram till att personen inte kan ha de här arbetsuppgifterna just nu för att man löper för stor risk att bli smittad. Det kan också behövas en flexibilitet med att tillåta hemmaarbete, också för att minska smittspridningen.

Men en god arbetsmiljö handlar inte enbart om att undvika risker. Jenny Persson Blom påminner om att det också är viktigt att försöka upprätthålla de sociala kontakterna digitalt när många jobbar hemifrån.

– Många kan sakna att ha arbetskamrater och det kan vara en orosfaktor i sig, säger hon.
Hon betonar också att arbetsgivare inte ska glömma bort sin egen arbetsmiljö.

– Det är ett hårt tryck på arbetsgivare i dag och många jobbar övertid. Det är viktigt att man håller i en sådan här situation och samverkar med de som finns nära, med skyddsombud och arbetstagare, så att man känner att man hanterar krisen tillsammans.

Många arbetsgivarorganisationer erbjuder information och verktyg för att stötta arbetsgivare att hantera krisen och Jenny Persson Blom uppmuntrar till ökad samverkan.– Det är viktigt att hjälpas åt. Det är en väldig belastning för en enskild arbetsgivare att ta till sig all den här informationen så dra nytta av den information som finns från pålitliga källor, säger hon.

TIPS:

Riskbedömning av coronaviruset

  • Se över vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan tänkas utsätta dina anställda för coronaviruset och sjukdomen covid-19.
  • Riskbedömningen ligger sedan till grund för att komma fram till vilka åtgärder som ger bäst effekt på din arbetsplats.
  • Åtgärderna kan vara av flera slag. Om risken inte kan tas bort helt kan de handla om att hantera risken, till exempel med särskilda rutiner, som att ändra sina städrutiner, instruktioner eller informationsinsatser. På vissa arbetsplatser behövs personlig skyddsutrustning.
  • Följa den kunskapsutveckling som sker på området. Ny kunskap om coronaviruset och sjukdomen covid-19 kan också innebära att undersökningar, riskbedömningar och åtgärder behöver omprövas oftare än annars.
  • Oro som arbetstagare känner behöver också undersökas, riskbedömas och åtgärdas.
  • Om arbetstagare som jobbar med smitta, exempelvis inom vården, exponeras för smitta eller smittas av en allmänfarlig sjukdom, som covid-19, på sin arbetsplats på grund av att något brustit i arbetsgivarens system för att förebygga risker, räknas det som ett allvarligt tillbud och ska anmälas till Arbetsmiljöverket.
bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Coronaviruset

Senaste om Tips och råd