Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Christina Drejenstam

Så gör du

Fixa bättre luft på jobbet

När det gäller ventilation och temperatur på jobbet går det sällan att göra alla nöjda, men det är viktigt att ta medarbetarnas upplevelser på allvar. Besvär kan bli kroniska över tid och dessutom kan känslan av att inte bli tagen på allvar öka stress och annan ohälsa.

Luftkvalitet

1. Ta medarbetarens upplevelse på allvar
Torra, rinnande ögon är ett vanligt problem på kontor. Om en medarbetare får besvär är det viktigt att ta det på allvar och så snabbt som möjligt försöka utreda vad besvären kan bero på. Är det exempelvis problem i själva byggnaden eller har det att göra med ventilationen? Kanske behövs provisoriska åtgärder först, som att ge medarbetaren ett nytt rum. Många gånger kan det räcka med att bli lyssnad på. Att inte bli tagen på allvar kan försämra trivsel och motivation. Den som utvecklat en överkänslighet riskerar dessutom att få bestående besvär och kan få problem även av faktorer som andra inte påverkas av.

2. Undersök med hjälp av skyddsronden
Skyddsronden är ett utmärkt tillfälle att fånga upp eventuella brister i inomhusklimatet. Genom att ställa sig några enkla frågor går det påbörja en utredning. Exempel på sådana frågor kan vara; har vi skaffat nya kontorsapparater eller börjat använda nya rum? Har det skett någon vattenläcka som kan ha orsakat fuktproblem? Har det gjorts någon OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) och vad gav den för resultat? Har de förslag på åtgärder som kom fram i besiktningen åtgärdats? Utifrån svaren kan man sen göra en handlingsplan.

3. Ta hjälp av proffs för att mäta
Om man arbetar med farliga ämnen finns det gränsvärden att gå efter och då går det att mäta om dessa överskrids. På ett kontor finns inget enkelt sätt att mäta luftkvaliteten utan man får gå på hur de som jobbar där upplever miljön. Om det finns problem med inomhusklimatet behöver man ofta ta hjälp av en expert för att ta reda på vad som brister. Att göra egna mätningar är svårt, om man inte är väldigt säker på vad man letar efter. Det är dessutom svårt att dra slutsatser av en allmän mätning. För att få hjälp med en mätning kan man vända sig till företagshälsovården eller till en arbets- och miljömedicinsk klinik.

4. Tänka på vid ny- eller ombyggnation
Det finns ett värde i att medarbetarna själva kan påverka inomhusklimatet – reglera temperatur eller lufttillförsel eller att kunna öppna ett fönster. I projekteringen av en kontorsbyggnad ska det finnas en plan för ventilationen. En tid efter inflyttning är det viktigt att följa upp att man fått det man beställt och att ventilationen används som det är tänkt. Bullrande fläktar är en vanlig anledning till att ventilationen stängs av. OVK-besiktning (obligatoriska ventilationskontroll) ska göras vart tredje eller vart sjätte år beroende på verksamhet. Kontrollerna behöver följas upp så att man säkerställer att eventuella brister är åtgärdade.

Temperatur

1. Hellre lite för kallt än för varmt
Det går aldrig att göra alla på en arbetsplats nöjda med temperaturen. Arbetsmiljöverkets riktlinje är att 90 procent ska vara nöjda. Eftersom det är mer socialt accepterat på en arbetsplats att klä på sig, än att klä av sig, brukar man säga att det är bättre att det är lite för kallt än för varmt. Individuell reglering av temperaturen fungerar egentligen bara om man har ett eget rum på jobbet. I kontorslandskap, på skolor och sjukhus är det svårare.

2. De som kan styra sitt arbete mår bättre
Arbetsmiljöverket har en rekommendation för inomhustemperatur som säger att det vintertid bör vara 20–24 grader och sommartid 20–26 grader. Men det finns inga fasta gränser för hur varmt eller kallt det får vara på jobbet. Möjligheten att själv kunna styra sitt arbete har därför stor betydelse. Det kan till exempel handla om att kunna ta en paus och dricka något om det är väldigt varmt, eller att klädkoden tillåter att man kan ha sommarkläder på sommaren eller klä på sig en extra tröja om det är kallt.

3. Utgå från individen
Temperaturen i sig är ingen hälsorisk, om det inte är extremt kallt eller varmt på jobbet. Det som påverkas i första hand är koncentrationen. Om det till exempel är lite för varmt är det lättare att dåsa till och det kan i sin tur vara en olycksrisk. Eftersom det inte finns någon fast gräns för temperaturen på jobbet behöver man istället fokusera på den individuella upplevelsen och på vilken typ av arbete som utförs. I flygledartornet eller i operationssalen krävs det kanske 100 procents uppmärksamhet konstant och då är det farligt att förlora sin koncentration. I kontorslandskapet har det kanske inte lika stor betydelse.

Källa: Gunnar Åhlander, sakkunnig Arbetsmiljöverket

 

VANLIGA SYMPTOM

Vid dåligt inomhusklimat

  • irritation i ögon, näsa och hals
  • känsla av torr hud och torra slemhinnor
  • hudrodnad
  • mental trötthet
  • huvudvärk
  • återkommande luftvägsinfektioner
  • heshet, pipande andning och
  • ospecifik överkänslighet
  • illamående och yrselkänslor
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Så gör du

Senaste om Tips och råd