Hoppa till huvudinnehållet

Om man vill att en organisation ska utvecklas krävs modiga beslut, enligt Mona Riabacke, doktor i risk- och beslutsanalys.

Bild: Christina Drejenstam

Så gör du

Bli bättre på att fatta beslut

Vi gör det mest hela tiden utan att vi tänker på det, fattar olika beslut – både privat och på jobbet. I en snabbt föränderlig omvärld där valmöjligheterna är oändliga kan det ibland kännas svårt. Men det går att bli en bättre beslutsfattare. Här ger Mona Riabacke, doktor i risk- och beslutsanalys, sina bästa tips.

1. Alla ska med – eller?
I Sverige finns en tradition av att fatta konsensusbeslut. Fördelen är att besluten blir väl förankrade och demokratiska. Men en nackdel är att det ofta tar ganska lång tid att komma fram till ett beslut. Ju fler man är i en grupp desto mer smetar man ut ansvarstagandet och processen blir ineffektiv. Låt dem som berörs få tycka till men håll sedan själva beslutsgruppen ganska liten – de ska få plats i en bil.

2. Var tydlig med vem som bestämmer
Var tydlig med rollerna i beslutsprocessen så att alla vet om de förväntas komma med input eller om de även har beslutsmandat. Ofta tycker chefer att det här är väldigt tydligt, men i själva verket råder det stor osäkerhet bland medarbetarna. När det blir otydligt är risken att ingen tar ansvar för beslutet.

3. Hylla modiga beslut!
För att en organisation ska utvecklas krävs modiga beslut. Om man vill att medarbetarna inte alltid ska välja den säkra, invanda vägen behövs en trygg miljö där det är okej att göra fel. Chefer behöver föregå med gott exempel och visa att de också gör fel ibland. Hylla modiga beslut i organisationen. Blir det fel kan man faktiskt omvärdera – oftast går det att fatta ett nytt beslut.

4. Tänk inte för länge
Att bestämma sig för något när det finns många alternativ kan kännas jobbigt både i privatlivet och i arbetslivet. Då känns det tryggare att skjuta beslutet framför sig och i stället fortsätta samla in fakta. Men att inte fatta ett beslut är också ett beslut. Skillnaden är att icke-beslutet inte är ett aktivt val. Dagens föränderliga omvärld gör också att beslut riskerar att bli utdaterade om vi väntar för länge eftersom förutsättningarna förändrats. Ibland kan det vara bättre att släppa ifrån sig något som kanske inte är fulländat och testa hur det går. Det bästa sättet att få saker att hända är ibland att bara börja göra.

5. Vidga perspektiven
När vi ska sålla information inför att fatta beslut så ser vi informationen genom ett filter av våra tidigare erfarenheter och vad vi lärt oss av dem. Då har vi en tendens att se det vi vill och välja bort annat som inte passar in i bilden. Men genom att rådfråga en kollega som tänker annorlunda kan du vidga perspektivet. En arbetsgrupp mår bäst av att ha personer som tänker olika. Annars är risken att besluten fattas mot bakgrund av hur gruppen ser på ett sakförhållande och inte utifrån hur det fungerar i verkligheten. Ett fenomen som brukar benämnas groupthink.

6. Fatta inte beslut på fastande mage
Viktiga beslut ska inte baseras på tillfälliga känslor. När känslorna regerar styrs vi mer av reptilhjärnan och då tänker vi mer kortsiktigt. Vi nappar på snabba belöningar och känner oss lättare hotade. En bra minnesregel är HALT – fatta inte viktiga beslut när du är hungry, angry, lonely eller tired (hungrig, arg, ensam eller trött).

7. Vem, vad, när, hur?
Ett vanligt fel som många företag gör är att de lägger stor kraft på analysen men glömmer bort själva processen för hur beslut ska fattas och genomföras. Man samlar in en massa information men glömmer bort att bestämma vem som ansvarar för att genomföra beslutet, när ska det vara klart och hur ska det göras. När ett beslut väl är genomfört är det också viktigt att utvärdera om det fått den effekt som var avsedd. Beslut som inte genomförs ordentligt eller rivs upp är resursslöseri och riskerar att skapa misstro och bristande engagemang i organisationen.

Källa: Mona Riabacke doktor i risk- och beslutsanalys

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Så gör du

Senaste om Tips och råd