Hoppa till huvudinnehållet
Så gör du

Tillbaka på jobbet efter sjukskrivning

Var tydlig med vad du orkar och hinner och sätt gränser. Det är viktigt efter en stressrelaterad sjukskrivning. Det behöver inte ta en evighet att komma tillbaka. Med rätt redskap kan det gå lättare än vad många tror, enligt Åsa Kruse som skrivit den prisbelönta boken ”Tillbaka till jobbet”.

Tips till medarbetaren


1 Förändra det som gjort dig sjuk
Att passivt vila och vänta på att du ska känna dig ”frisk” för att kunna börja jobba igen kommer inte påverka ditt levnadsmönster som gjort att du har hamnat i den här situationen. Sjukskrivningen i sig, eventuell medicin och mindfulnessövningar är olika medel som ger distans och vila men det kommer inte att bota dig. Hjälpen bör i stället vara förändringsinriktad där du erbjuds verktyg för att hantera olika situationer på ett annorlunda sätt än tidigare.

2 Trappa upp gradvis

Jobbet är en del av rehabiliteringen och du behöver successivt vänja dig vid miljön på arbetsplatsen och sedan vid kraven för att du ska kunna komma tillbaka på ett så smidigt sätt som möjligt. Det krävs en stegvis återgång till arbetet och en plan med lagom belastning – som du också håller dig till. Låt inte dagsformen styra, då finns risk att du tar ut dig de bra dagarna vilket i sin tur ökar risken för bakslag när du har en mindre bra dag. Har du varit sjukskriven under en längre period är det bra att, i samråd med din läkare, börja på 25 procent av din ordinarie arbetstid, för att sedan stegvis trappa upp.

3 Sätt gränser och var tydlig

Många har svårt att vara tydliga och förväntar sig att chefen, kollegorna och omgivningen ska förstå ens tankar och synpunkter ändå. Det är inte ovanligt att detta är grunden till att du har hamnat där du är. Sätt gränser och förklara för din chef när något inte fungerar eller när du har tagit på dig för mycket och inte kommer hinna i stället för att försöka ta ansvar för allt. Om du beklagar dig, men ändå är där och räddar upp situationen och fullföljer arbetsuppgifterna, sänder det dubbla signaler till arbetsgivaren som tänker att du klarar av det här trots allt. Det som inte fungerar ska förmedlas uppåt, inte inåt.

4 Prioritera din hälsa och ditt välbefinnande
Målsättningen med rehabiliteringen är inte att komma tillbaka till den nivå du var på tidigare. Fokusera på att skapa balans på energikontot, så att du inte tömmer ut dig. Du behöver varva ansträngning med återhämtning genom att ha ett socialt liv, att äta regelbundet och få ordentligt med sömn. Sänk ditt kroppsliga tempo, sprid ut dina måsten under veckan och ta hänsyn till dig själv. Kanske behöver du professionell hjälp att komma till rätta med vilka problemområden du behöver fokusera på och vad du ska vara särskilt observant på.

Tips till chefen


1 Stäm av och stäm av igen
Det är viktigt att medarbetaren inte känner sig övergiven under resans gång. Håll kontakten och ha ett möte några veckor innan medarbetaren börjar, där ni bestämmer bland annat vad som ska göras den första tiden och vem som kan ge stöd på jobbet. Se till att ha åtminstone en avstämning i veckan efter det. Dubbelkolla också att båda parter har uppfattat planen på samma sätt. Som arbetsgivare är det lätt att glömma bort vikten av att planen hålls – men i början hör detta till rehabiliteringen för medarbetaren. Om planen ändras och det inte förmedlas kan medarbetaren känna sig överkörd, vilket gör att hen tappar förtroende för både chef och arbetsgivare.

2 Hitta rätt arbetsuppgifter och förutsättningar
Uppmärksamma vilka signaler du själv sänder ut när det klagas på jobbet. Kollegor som sprider dålig stämning under en längre tid kan vara oerhört påfrestande. Om allt gnäll gör dig uppgiven är det viktigt att du stannar upp och reflekterar över din egen inställning. Kan du agera annorlunda för att få till stånd en förändring? Utgå ifrån att alla vill bidra och tänk på att gnället är en signal värd att ta på allvar.

3 Stötta utan att bli psykolog
Träna på att uttrycka beröm och positiv återkoppling i stället för att bara tänka tanken. De flesta organisationer och personer är svältfödda på positiv bekräftelse vilket på sikt kan leda till missnöje och gnäll. Genom att lägga undan hierarkierna och försöka förmedla att alla är viktiga i sitt sammanhang kan du komma långt. Förutsätt ingenting om någon annan utan fråga i stället hur andra vill bidra. Försök också att involvera fler i dina beslut – det skapar delaktighet.

Källa: Åsa Kruse, psykolog och psykoterapeut med KBT-inriktning och författare till boken ”Tillbaka till jobbet”

bild på Tina Harr

Tina Harr

Mer om Så gör du

Senaste om Tips och råd