Hoppa till huvudinnehållet
Psykisk hälsa

Psykosociala frågor i fokus med ny tjänst

Thrive är en tjänst som ställer frågor till medarbetarna om den psykosociala arbetsmiljön. Till skillnad från liknande verktyg läggs stor vikt vid att ge återkoppling till cheferna och komma med förslag på hur arbetsmiljön kan bli bättre. 

Frågorna ställs varje vecka och handlar om arbetsbelastning, meningsfullhet, ledarskap och psykosocial arbetsmiljö utifrån den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4. Att svara på de elva frågorna tar mindre än en minut på datorn eller i mobilen och svaren analyseras sedan av coacher.

Foto: Tentio

– Har en grupp höga eller låga resultat på arbetsbelastning diskuterar vi vad man kan göra, säger Lena Roos, projektledare och ansvarig för att leda individer och team på utvecklingsföretaget Tentio som tagit fram tjänsten.

Till skillnad mot andra liknande tjänster läggs stor vikt vid att coacha cheferna, ge förslag på förbättringar och hjälpa till med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Vi har mer fokus på beteendeförändringar. Många jobbar med stora datamängder, men vi vill få kunderna att göra något också.

Coacherna håller i workshoppar för medarbetarna om bland annat teambuilding och hur man hittar sina talanger och styrkor. Andra teman kan vara stress och ohälsa, kommunikation, Kasam (känslan av sammanhang) och konflikter.

– Det är en blandning av presentation, individuella övningar och övningar i hela gruppen för att komma till insikter om de här frågorna, till exempel vad som gör att en konflikt uppstår, säger Lena Roos.

Thrive lanserades i slutet av januari och riktar sig till företag och organisationer som vill förbättra sin arbetsmiljö.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Psykisk hälsa

Senaste om Tips och råd