Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Christina Drejenstam

Så gör du

Testa positiv skyddsrond

En positiv skyddsrond fokuserar på frisk och inte risk. Här uppmärksammas det som fungerar bra vilket ger arbetsklimatet en knuff i rätt riktning. Men tricket är att göra det enkelt. Här är tipsen som får dig att komma i gång.

1. Ta hjälp av enkäter
I en positiv skyddsrond lyfter gruppen tillsammans fram friskfaktorer: det som ger välmående och arbetsglädje. Självskattningsenkäter kan användas både som individuell förberedelse och i det efterföljande gruppsamtalet. Dela ut enkäterna ett par dagar i förväg så att alla har möjlighet att förbereda sig. Att under ett par dagar "behöva" reflektera i positiva termer om sina kollegor och sin egen roll bidrar dessutom till en mer positiv grundsyn i vardagen.

2. Koppla samman med arbetsmiljömål
Positiva skyddsronder behöver ingå i en helhet. Vad har ni för mål när det gäller arbetsmiljö, hälsa och trivsel? Positiva skyddsronder är en aktivitet som till exempel kan öka både frisknärvaron och medarbetarnöjdheten. Koppla därför samman det här arbetet med era övergripande mål och strategier. Positiva skyddsronder kan också inkluderas i de årliga skyddsronderna för att dessa ska få en mer balanserad karaktär.

3. Börja i ledningsgruppen
Friska organisationer vet att välmående medarbetare ökar lönsamheten. Men de drivs också av en vilja att göra skillnad för sina medarbetare. Tydliggör er drivkraft innan ni sätter i gång: är det krav utifrån eller en stark vilja inifrån? Att identifiera och förstärka friskfaktorer är en långsiktig satsning som förutsätter engagemang. Positiva skyddsronder kan genomföras överallt – varför inte börja i ledningsgruppen? Det signalerar att frågan är prioriterad.

4. Involvera många
Delaktighet och engagemang börjar med förståelse. Syftet med positiva skyddsronder måste därför kommuniceras brett. Att skapa god arbetsmiljö och friska organisationer är inte ett arbete som kan drivas i det dolda av ett fåtal personer. Yttersta ansvaret är ledningens men något som måste delas av många: chefer, HR och skyddsombud är en viktig trio. Att utse några som ansvarar för att hålla i de positiva skyddsronderna och andra som sammanställer är ett sätt att involvera fler.

5. Lägg in i årsplaneringen
Det praktiska arbetet med positiva skyddsronder kan se olika ut. På mindre arbetsplatser är det lättare att regelbundet samla alla medarbetare, och större organisationer kan samla in fler röster och få en bredare bild. Hitta formen som fungerar för er. Kom i gång genom att lägga in positiva skyddsronder i årsplanen för arbetsmiljöarbetet i stort.

6. Dialogen i centrum
Enkäter och rapporter behövs, men det är dialogen som gör verklig skillnad. När mindre grupper talar om allt som fungerar bra påverkas arbetsklimatet positivt, samtidigt som eventuella hinder synliggörs och kan undanröjas. Att sätta ord på hur kollegor bidrar positivt och vad som ger arbetsglädje förstärker goda kommunikationsmönster. På köpet får ni en större öppenhet för konstruktiv återkoppling i vardagen.

7. Använd arbetsplatsträffar för uppföljning
Regelbundna möten är viktigare än omfattande sällan-insatser. Och ju enklare metoder desto större sannolikhet att skyddsronderna faktiskt äger rum. Att börja med ett frågeformulär som får alla att reflektera enskilt, och sedan diskutera i mindre grupper är ett sätt att komma i gång. Informera om syftet och presentera både frågor och tillvägagångsätt i förväg. Genom att använda redan etablerade möten, som arbetsplatsträffar, blir de positiva skyddsronderna snabbt en naturlig del av verksamheten.

8. Presentera resultatet
Positiva samtal smittar av sig! Att berätta om det som lyfts fram i enkäter och diskuterats i möten skapar intresse hos fler. Varför inte lägga lite extra tid på att göra snygga sammanställningar som kan ramas in och sättas upp i fikarum och omklädningsrum? Tänk på att planera in uppföljningsmöten där ni diskuterar era sammanställningar: hur ni ska bevara och förstärka det som värderas och fungerar bra.

9. Lär av varandra
Berätta när ni når era mål, eller när ni hittar nya sätt att jobba vidare med det som fungerar bra. Att dela framsteg ökar nämligen kunskapen i hela organisationen på ett enkelt men effektivt sätt. Tänk på att friska organisationer undviker begreppet misslyckande och föredrar att betona vikten av att agera – att hellre "missa att lyckas" än att inte göra någonting. För att göra innebär att lära och utvecklas, och det är också en viktig friskfaktor. Så vänta inte, utan börja i dag och lär av varandra längs vägen.

Källor: Lena Jacobsson HR-chef, Humana Omsorg och Helen Rosander, organisationskonsult, Previa

bild på Louise Ragnartz

Louise Ragnartz

Mer om Så gör du

Senaste om Tips och råd