Hoppa till huvudinnehållet
Sexuella trakasserier

Hårfin gräns mellan rå jargong och kränkningar

Många av de som genom #Metoo-rörelsen vittnat om sexuella trakasserier har jobbat i miljöer med en rå jargong och ett hårt klimat. Risken för sexuella trakasserier ökar i miljöer där det inte finns ett gemensamt synsätt kring var gränsen går.

Det sitter i väggarna brukar det heta. Hur jargongen är på jobbet har stor betydelse för hur arbetsklimatet är. Men gränsen mellan en tuff jargong och rena trakasserier är inte alltid lätt att dra, anser Pernilla Alexandersson, jämställdhetsexpert och vd på företaget Add Gender som hjälper företag med jämställdhets- och mångfaldsarbete.

– Både kvinnor och män kan trivas i en rak miljö där man skämtar högt och lågt, det har inte med kön att göra. Men det som gör det klurigt är att skämt, gester, ord eller fysisk kontakt kan anses vara oönskat och kränkande för en person men inte nödvändigtvis för en annan. Fotograf: Anna Åberg

Och en rå jargong med skämt som tenderar att gå över gränsen, är inte helt ovanlig på arbetsplatser runtom i landet. Om jargongen inte faller i god jord riskerar den att påverka hela gruppens prestation och även göra medarbetarna lättare sjuka och mer mottagliga för stress. Sexuella trakasserier och övergrepp kan också ske överallt – även på de "bästa arbetsplatserna", poängterar Pernilla Alexandersson.

– Risken ökar i miljöer där det finns okunskap om vart gränsen går, där man saknar en handlingsplan och där det finns en utbredd tystnadskultur, och detta är inte kopplat till någon särskild bransch, säger hon.

Dock kan det vara lättare sagt än gjort att ensam agera och säga till arbetskamrater som man tycker beter sig illa - och då riskera att vara den tråkiga och döda stämningen. Det kan också finnas flera omständigheter som gör det extra svårt att säga ifrån. Du kanske sticker ut i en mans- eller kvinnodominerad miljö, är nyexaminerad, grön på jobbet, eller så känns konsekvenserna av att berätta helt enkelt för allvarliga.

– På min första arbetsplats hade de en policy att om någon anmäldes för sexuella trakasserier skulle hen automatiskt sparkas. Det är fel. Om tröskeln för att berätta blir alldeles för hög, det vill säga om en kollega troligen kommer att sparkas, kan det i praktiken medföra en tystnadskultur.
Därför är det är mycket upp till ledningen att ta kontroll över situationen i ett tidigt skede - innan den riskerar att spåra ur, enligt Pernilla Alexandersson.

– Många arbetsplatser har tydliga värderingar och värdegrunder men saknar en policy för hur trakasserier ska hanteras eller förebyggas. Genom att rita upp en stig med uttalade gränser och ramar som arbetsgruppen håller sig inom, blir det också lättare att se när någon trampar utanför den stigen, oavsett jargong.

SÅ GÖR DU

När du ledsnat på jargongen på jobbet

Till medarbetaren:

  • Undvik att hänga med i jargongen Våga vara obekväm och säg ifrån om du inte gillar tonen en kollega har. Exempelvis: "Jag upplever det på det här sättet. Hur känner du när jag säger så?"
  • Dokumentera Om du är osäker på om du överreagerar, fota eller skriv upp med egna ord vad som sägs och händer och anteckna datum och tid. Snart kommer du märka om det händer ofta och hur det i så fall påverkar dig. Dokumentation är bra, både för att det blir lättare att själv se mönstret, men även för självkänslan - det blir troligen enklare att prata med chefen när du har konkreta exempel på vad som har hänt.
  • Agera i tid Många avvaktar med att berätta, eftersom man kanske inte tycker att händelsen/händelserna är tillräckligt allvarliga. Men ju tidigare sådana här beteenden bryts, desto lättare går de att komma tillrätta med. Det kan kännas bättre att gå till chefen tillsammans med någon, så prata ihop dig med en kollega. Om du upplever vissa kommentarer eller beteenden som sårande eller kränkande så är det förmodligen fler som tycker likadant.
  • Kontakta facket och DO Du kan anmäla till DO om du anser att arbetsgivaren inte gör tillräckligt för att förebygga en arbetsmiljö som är fri från trakasserier och kränkningar. DO kan exempelvis göra en tillsyn på arbetsplatsen. Du kan även kontakta facket, vare sig du är offer eller om du upplever att du behöver hjälp eller råd på annat sätt.

Till chefen:

  • Backa inte för känsliga frågor Gå igenom vilka rutiner som gäller när det handlar om trakasserier och kränkningar. Låt också medarbetarna få veta att de inte ska tveka att höra av sig till dig om de har upplevelser eller funderingar som de vill dela med sig av. Detta gör det möjligt att agera i ett tidigt skede.
  • Utse en eller flera kontaktpersoner Det är bra med kontaktpersoner på en arbetsplats som inte nödvändigtvis är chef, då tröskeln kan kännas aningen lägre för medarbetarna att prata med dessa. Om det är möjligt, utse en man och en kvinna som kan få vidareutbildning och som har som uppgift att bevaka dessa ämnen. Kanske tar de med frågorna till nästa konferens eller tar med punkter om kränkande behandling i nästa medarbetarenkät.

Källa: Pernilla Alexandersson, jämställdhetsexpert och vd på Add Gender

bild på Tina Harr

Tina Harr

Mer om Sexuella trakasserier

Senaste om Tips och råd