Hoppa till huvudinnehållet
Alkohol och droger

Så kan företagen hantera alkoholproblem

Företagshälsovården och Karolinska institutet har tagit fram nya riktlinjer för tidiga insatser vid alkoholproblem på arbetsplatsen. De ska nu införas i det praktiska arbetet så att missbruk kan uppmärksammas tidigare och åtgärdas snabbare.

Arbetsplatsen har en viktig roll i att förebygga alkoholproblem. Inte minst när det handlar om personer som har begynnande till måttliga alkoholproblem. Men ofta uppmärksammar arbetsgivare problemen alltför sent, visar flera vetenskapliga studier.

– Alkohol är ett känsligt ämne att tala om. Det är också svårt att tidigt identifiera missbruk, och det finns inte heller någon tradition av att tala öppet om de här frågorna på jobbet, säger Ulric Hermansson, medicine doktor och universitetslektor som ingår i Företagshälsans riktlinjegrupp.

En målsättning har därför varit att identifiera metoder som tidigt och effektivt motverkar överkonsumtion av alkohol och som är vetenskapligt utvärderade.

– Syftet med riktlinjerna är att ge ett evidensbaserat underlag. Det kan företagshälsovården och arbetsgivare sedan utgå ifrån för att säkerställa att de metoder som används har vetenskapligt stöd, säger Ulric Hermansson.

Riktlinjerna består av en skrift på ett femtiotal sidor som kan beställas eller laddas ned gratis. De innehåller även råd och förslag och kan användas vid exempelvis upphandlingar eller vid avtal om företagshälsovård.

– Medvetenheten kring alkoholfrågor har ökat de senaste tio åren. Jag uppfattar det i alla fall som att många arbetsplatser är snabbare och mer förberedda på att ta tag i problemen idag, främst ur ett säkerhetsperspektiv, men också för att undvika minskad produktivitet, säger Ulric Hermansson.

Även de metoder som används för att förebygga problem är annorlunda i dag jämfört med tidigare. Bland annat anses korta och snabba insatser vara minst lika effektiva som omfattande rehabilitering, vilket får stöd i forskningen.

– Att i hälsoundersökningar ta upp alkoholkonsumtion som en av många levnadsvanor kan samtidigt bidra till att bekymmer upptäcks tidigare, säger Ulric Hermansson.

Attityderna till alkohol kan också komma att förändras på liknande sätt som för rökning, där det oftare talas om risker och ohälsa i dag jämfört med tidigare.

– De nya riktlinjerna är ett steg i den stora utmaningen att förändra arbetssätt och inte fastna i att "vi gör som vi alltid gjort". De kan också bidra till att regering och riksdag ser att det går att göra väldigt mycket för folkhälsan på svenska arbetsplatser, säger Ulric Hermansson

Ladda ner riktlinjerna:

FAKTA

Alkoholmissbruk

Omkring 285 000 män och 161 000 kvinnor i åldersgruppen 17–84 år har ett missbruk eller är beroende av alkohol. De flesta är verksamma i arbetslivet. Att alkoholproblem, bland mycket annat, leder till ökad sjukfrånvaro och ökad risk för olyckor på arbetsplatsen är väl känt. Riktlinjerna för tidiga insatser vid alkoholproblem presenterades i januari 2016. Tidigare har liknande riktlinjer sammanställts för psykisk ohälsa och för hälsoundersökningar 2015, liksom för ländryggsbesvär 2014.

bild på Peter  Rehnfeldt

Peter Rehnfeldt

Mer om Alkohol och droger

Senaste om Tips och råd