Hoppa till huvudinnehållet
Illustration som visar plasthandskar

Bild: Christina Drejenstam

Så gör du

Så kan du förebygga och lindra handeksem

Klåda, rodnad och sprickor på händerna. Handeksem försämrar livskvaliteten avsevärt och kan påverka både sömn, humör och sociala aktiviteter. Ungefär tio procent av befolkningen är drabbad. Riskbranscher är service, vård, omsorg och tillverkning där händerna utsätts för mycket vatten, rengöringsmedel och kemikalier.

Sök hjälp i tid
Viktigast för att slippa eksem är att undvika orsaken till det. Därför är det angeläget med en ordentlig diagnos. De viktigaste riskfaktorerna är våtarbete och kontaktallergi. Risken att drabbas är förhöjd om man har eller har haft atopiska eksem, så kallade böjveckseksem, eftersom huden då har en sämre skyddsfunktion. Det är vanligt att flera orsaker samverkar. Sök hjälp när eksemen inte försvinner efter kort tid eller när du upplever eksemen som ett problem.

Handkräm är viktigt
Mjukgörande hudkräm utgör basen i behandlingen av alla handeksem. Krämen stärker hudens skyddsfunktion genom att återställa och behålla fuktigheten i överhudens yttersta skikt, hornlagret. Ju fetare kräm desto bättre. För att minska risken för allergier rekommenderas kräm utan parfym och så lite konserveringsmedel som möjligt. Krämen ska appliceras morgon och kväll samt efter tvåltvätt och när man känner sig torr. Receptfri kortisonkräm kan användas men oftast krävs receptbelagda krämer för att ha god effekt.

Handsprit är bättre än tvål
Tvätta inte händerna mer än nödvändigt. Handsprit är bättre för huden än tvål och kan ersätta tvåltvätt om huden inte är synbart smutsig. Handspriten som rekommenderas innehåller antingen etanol, iso-propanol eller n-propanol, oftast är glycerol tillsatt för att motverka alkoholens uttorkande effekt. Tensidbaserad desinfektion rekommenderas inte.

Använd handskar på rätt sätt
Allt som påverkar hudens skyddsfunktion kan ge upphov till eksem, till exempel kemikalier, våtarbete och yttre slitage som t.ex. friktion eller kyla. Därför ska man skydda sig med handskar vid utsatta arbetsmoment. Men inte längre än nödvändigt eftersom täta handskar i sig kan vara irriterande för huden. Av denna anledning rekommenderas en underhandske av bomull om handskarna är på mer än tio minuter. Vanliga fel är att ha smutsiga händer i handsken, att inte byta tillräckligt ofta samt att använda trasiga handskar.

Många glömmer också bort att skydda sig med handskar vid våtarbeten i hemmet, till exempel vid diskning. Om du redan har eksem kan en tunn bomullshandske skydda mot damm och andra partiklar som kan irritera i hudsprickor och sår. Glöm inte skydda händerna mot kylan på vintern samt ej använda smycken under skyddshandskar. 

Välj rätt handskar
Arbetsuppgiften styr vilken typ av handske man ska välja. Vid arbeten som innebär friktion och smuts, till exempel inom verkstadsindustrin, rekommenderas handskar av läder eller textilhandske täckt av plast eller gummi. För att skydda mot kemikalier skyddar gummihandskar bäst, av nitril. Detaljerad information om vilka handskar som skyddar bäst mot olika typer av kemikalier finns att läsa i bruksanvisningen som medföljer handskarna samt i de säkerhetsdatablad som medföljer kemikalien.

För att förhindra smitta, till exempel inom vården, fungerar även handskar av vinylplast. Plasthandskar är mindre allergiframkallande än gummihandskar. Inom vården är det vanligast med gummihandskar av nitril eftersom dessa anses vara bättre ur miljösynpunkt. Man har misstänkt en ökning av handeksem i sjukvården i takt med att användningen av gummihandskar har ökat mycket kraftigt. Forskning pågår för att klargöra om det finns ett samband med kemikalier i de olika typer av gummihandskar som numera används. 

Arbetsgivarens skyldigheter
I arbetsmiljölagen står att arbetsgivaren har skyldighet att erbjuda personlig skyddsutrustning. För handeksem gäller att arbetsgivaren måste se till att det finns rätt handsksort för arbetsuppgiften och ta hänsyn till individuella behov, till exempel allergier. Åtgärder utöver detta kan vara att ändra fördelningen av arbetsuppgifter utifrån individuella behov eller införa rotation av arbetsuppgifter för att minska exponeringen av kemikalier och/eller våtarbete hos den enskilda individen. 

I yrken där det inte går att undvika utsatta arbetsmoment har arbetsgivaren även skyldighet att tillhandahålla handkräm för att förebygga handeksem.  

Källa

Ann Pontén, överläkare vid Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen vid Skånes universitetssjukhus.
Arbetsmiljöverkets kunskapsöversikt för handeksem, rapport 2012:8. 
Ann-Sofie Kero på Arbetsmiljöverket.
bild på Kerstin Karlsson

Kerstin Karlsson

Mer om Så gör du

Senaste om Tips och råd