Hoppa till huvudinnehållet
Händer som skriver på tangentbord på laptop.

Var fjärde svensk med högskoleutbildning använder redan ChatGPT eller andra AI-verktyg i sin arbetsvardag.

Bild: Istock

AI

Så mycket kortar generativ AI arbetstiden

För yrkesgrupper som sysslar med textproduktion i jobbet kan generativ AI kapa 40 procent av arbetstiden och öka kvaliteten på det som produceras med 18 procent. Det visar en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Science.

Kommunikatörer och programmerare är exempel på yrkesgrupper där det går att göra stora effektivitetsvinster av att använda generativ AI. Den som använder Chat GPT för textproduktion kan kapa sin arbetstid med 40 procent, enligt en vetenskaplig studie som publicerats i tidskriften Science. Även kvaliteten på de texter som produceras blir högre enligt samma studie.

För programmerare är tidsvinsten ännu större. Den som tar Copilot* till hjälp i programmeringen kan öka sin produktivitet med hela 128 procent och kapa sin arbetstid med hälften.

– Ian Curtis, spelutvecklare på företaget som gör Pokemon Go, skrev nyligen i sociala medier att han byggt ett tetrisspel på en timme med GPT 4. Han bad den skriva koden och använde sen 55 minuter på att arbeta ut logiken i spelet och fem minuter på att stajla utseendet. Utan Chat GPT hade det tagit betydligt längre tid, sa Olivier Rostang på Kairos Future när han föreläste på ett seminarium om generativ AI nyligen.

Men det är inte bara programmerare som kan dra nytta av den senaste AI-tekniken. Inom kort kommer alla som dagligen använder program som Outlook, Word och Power Point kunna använda Copilot eftersom Microsoft byggt in det i Office-paketet.

– Utvecklingen går mot att vi alla helt plötsligt blir chefer. Alla kan ha en digital assistent och ge den instruktioner. Människan definierar uppgiften och designar men det blir datorerna som gör jobbet. Vi får i stället kontrollera och avgöra om produkten som AI producerat är rätt, sa Olivier Rostang.

Åtta av tio som använder AI i jobbet är nöjda

Helen Olsson på Kairos Future ser ljust på framtiden för AI i arbetslivet. Enligt en undersökning som Kairos Future gjort tycker 80 procent av de som testat AI i jobbet att det var positivt. Och det gäller inte bara tjänstemän på kontor. Grundskolelärare kan använda AI som stöd i undervisningen och undersköterskor kan använda AI för administration.

– De undersköterskor som testat generativ AI som stöd i arbetet tycker att det varit jättebra. De får helt plötsligt tid till att vårda patienterna och slipper alla administration. Det skulle till viss del kunna öka yrkets attraktivitet och lösa kompetensbristen i vården, sa Helen Olsson.

*Copilot är ett AI-drivet verktyg som hjälper programmerare genom att föreslå kodsnuttar eller kompletta funktioner när de skriver program.

SNABBFAKTA

Generativ AI

Generativ AI skapar ny data utifrån befintlig data. Den kan till exempel användas för att hämta och skapa kunskap, skapa innehåll som text och bild samt översätta texter.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om AI

Senaste om Mer om arbetsmiljö