Hoppa till huvudinnehållet

Medelinkomsttagare samt män i offentlig sektor tar ut fler föräldradagar.

Bild: Istockphoto

Jämställdhet

Var tredje pappa tar inte föräldrapenning

Var tredje pappa tar kortare föräldraledighet än 30 dagar. Sämst på att ta ut föräldradagar är pappor som tjänar dåligt respektive pappor som tjänar mycket bra. Det visar en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen.

– Om vi tittar på pappors uttag av föräldrapenning för barn födda 2017 ser vi att ungefär vart tredje barn har en pappa som har tagit ut färre än 30 dagar eller inga dagar alls, sa Ann-Zofie Duvander, professor i demografi vid Stockholms universitet när hon presenterade rapporten om pappors användning av föräldraförsäkringen vid ett seminarium arrangerat av Afa Försäkring.

De som är sämst på att ta ut föräldradagar är pappor med låg utbildning och låg inkomst samt de pappor som har högst inkomst och utbildning. Pappor som är egenföretagare är en annan grupp med lågt uttag. Det är i gruppen medelinkomsttagare som flest pappor tar ut föräldradagar.

Bransch spelar roll

Vilken sektor man jobbar i har också betydelse för hur mycket föräldrapenning man väljer att ta ut. Bland anställda inom stat, landsting och region är det väldigt få pappor som inte tar ut något alls, enligt rapporten.

Ju mer lika inkomst och utbildning pappan och mamman har desto fler pappor tar ut föräldrapenning.

–Det är två som påverkar och här kan vi se att mammans utbildning påverkar mer. Om båda har låg utbildning eller om pappan har hög och mamman låg är det färre pappor som tar ut föräldradagar. Men om mamman har hög utbildning och pappan låg är det fler pappor som är föräldralediga, sa Ann-Zofie Duvander.

Den så kallade pappamånaden som infördes 1995 har ökat pappors uttag av föräldrapenning markant. År 1994 var det hela 50 procent av papporna som inte tog ut någon alls. Ett år senare hade det sjunkit till 28 procent och sedan 2017 ligger det på cirka 18 procent.

–Efter införandet av reserverade pappamånader, det vill säga månader som mamman inte kan ta ut, har det nästan blivit en norm att ta ut sina dagar.

FAKTA

Om rapporten

Rapporten "Pappor som inte använder föräldrapenningen" är framtagen av Inspektionen för socialförsäkringen, ISF. Tillsammans med projektledaren Susanne Fahlén har Ann-Zofie Duvander analyserat statistik över uttag av föräldrapenningen under barnets första två år för pappor till barn födda 1994-2017.

Läs mer: 

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Jämställdhet

Senaste om Mer om arbetsmiljö