Hoppa till huvudinnehållet
Jämställdhet

Så kan fler kvinnor lockas till byggbranschen

Endast två procent av hantverkarna i byggindustrin är kvinnor. Samtidigt är behovet av arbetskraft stort. William Stensönes jämställdhetsexpert i Göteborgs stad, har undersökt vad som krävs för att få fler kvinnor att söka sig till byggbranschen.

Regeringen har slagit fast att 25 procent av de som nyanställs inom bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor senast år 2030. Men hur ska byggbranschen bli mer attraktiv så att både unga tjejer och killar ska vilja söka sig dit? Den frågan har sysselsatt William Stensönes som är en av författarna till rapporten "En jämställd byggprocess för en attraktiv byggbransch".

– Att det är en ojämn könsfördelning och ibland en sexistisk arbetsplatskultur är exkluderande mot kvinnor, men även mot många män, säger han. 

För att förändra den rådande kulturen säger William Stensönes att både stora som små byggföretag och entreprenörer behöver ha en färdplan för sitt jämställdhetsarbete. I allt från hur man beter sig mot varandra och att medvetandegöra hur maktstrukturer fungerar till att reflektera kring egna värderingar och ställa krav på underleverantörer vid upphandlingar. Där spelar ledningen på byggföretagen en central roll.

Ledningens engagemang är viktigt

– Det är ledningens ansvar att sprida kunskap om jämställdhet så att alla förstår nyttan. En jämställd arbetsplats ökar chanserna till att medarbetarna mår bättre och stannar längre. Det är färre sjukskrivningar och färre arbetsplatsolyckor. Forskning har också visat att jämställda team tar bättre beslut och är mer innovativa och lönsamma, säger William Stensönes.

Han säger att frågan om jämställdhet behöver finnas med i det dagliga arbetet så att det skapas en medvetenhet. Att skämta fördomsfullt om andra grupper på deras bekostad kan ge någon dålig magkänsla utan att man riktigt förstår varför just då. Att prata om det är ett sätt att öva sina färdigheter och bli bättre på inkludering.

Normen hindrar

Bilden många har av en byggnadsarbetare är att det är en man. Det gör att vi tillsammans skapar en slags idealbild av hur en byggnadsarbetare ska se ut och vara, enligt William Stensönes. Den som är kvinna passar inte in i den normen och lever då automatiskt inte upp till våra förväntningar på en duktig byggnadsarbetare.

– Det är ett osynligt problem för den som passar in i normen, alltså för den som är man. Och vi har sett i vårt arbete med rapporten att du inte kommer att lyfta problemet om du är ensam. För att kvinnor ska ha makt att påverka sin arbetsmiljö har forskning visat att det behöver finnas en kritisk massa på 30 procent kvinnor på en arbetsplats.

I sitt arbete med rapporten har William Stensönes också sett att kvinnliga snickare hellre söker sig till byggföretag där det redan finns andra kvinnliga snickare. Då är det inte lika tvingande att anpassa sig till rådande normer.

– Ett lyckat exempel är lärlingsprogrammet Hentverkarna för kvinnor, ett samarbete mellan Ikano Bostad och KTH. Resultatet är att Ikano Bostad har nästan 20 procent kvinnliga snickare i dag, säger William Stensönes.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Jämställdhet

Senaste om Mer om arbetsmiljö