Hoppa till huvudinnehållet
Ergonomi

Belastningsergonomi i fokus för EU-kampanj

Nära hälften av alla arbetsplatser med 5–19 anställda har bristande rutiner för att minska antalet belastningsskador. Det visar en inspektion som Arbetsmiljöverket gjort i samband med Europeiska Arbetsmiljöveckan.

Nyligen avslutades den Europeiska Arbetsmiljöveckan som i år hade tema belastningsergonomi. Bakom initiativet står den Europeiska Arbetsmiljöbyrån, EU-OSHA. Veckan uppmärksammas på olika sätt runtom i Europa med bland annat informationskampanjer, aktiviteter och events. Fokus är att öka medvetenheten om arbetsmiljö och temat för årets kampanj är belastningsergonomi.

– Belastningsrelaterade besvär är den vanligaste typen av arbetsrelaterade hälsoproblem i Europa. Det leder till produktionsbortfall, sjukfrånvaro och till och med till att människor helt slås ut från arbetsmarknaden genom förtidspensioneringar eller långtidssjukskrivningar. Målet med årets kampanj är att öka medvetenheten om hur belastningsrelaterade besvär kan förebyggas, säger Heli Aarnipuro, arbetsmiljöinspektör och projektledare på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har sedan 90-talet deltagit i den Europeiska kampanjen genom att utföra olika informations- och inspektionskampanjer. I år har 1 309 arbetsplatser inspekteras med fokus på belastningsbesvär. Inspektionerna har inriktats mot branscher där det är vanligt med tunga lyft och besvärliga arbetsställningar som till exempel tillverkningsindustrin, handeln och begravningsbyråer.

I nästan hälften av inspektionerna, 46 procent, påtalades brister i arbetet mot belastningsskador. Den vanligaste bristen var att arbetsgivaren inte gjort tillräckliga undersökningar och riskbedömningar av arbetsmiljön för att förebygga belastningsskador. De branscher som fick flest anmärkningar var flyttjänster, handel och restaurang/catering.

Inspektionerna är en del av den svenska kampanjen "Friska arbetsplatser belastar rätt", som drivs av Mynak, Myndigheten för arbetsmiljökunskap. På grund av coronapandemin har samtliga inspektioner gjorts över telefon, vilket har varit en utmaning, enligt Heli Aarnipuro.

– Vanligtvis kan vi se i realiteten hur det ser ut på arbetsplatserna. Den här gången har det varit viktigare att fördjupa sig i situationen genom att ställa mycket frågor och följdfrågor. Vi har även försökt att i möjligaste mån ha med ett skyddsombud eller en annan arbetstagarrepresentant under samtalet.

Fokus för inspektionerna har främst varit mindre företag med mellan 1–9 anställda och enligt Heli Aarnipuro har det funnits ett stort sug efter mer kunskap om hur man kan arbeta mer förebyggande med arbetsmiljörisker. Just det förebyggande arbetet ser Heli Aarnipuro som kärnan i att minska belastningsskadorna.

– Man diskuterar sällan de här frågorna innan det har blivit ett problem. Men innan man får ryggbesvär har man ofta lyft det där paketet hundra gånger på ett felaktigt sätt som inte har känts bra i kroppen. Vill man minska antalet skador behöver man jobba med de här frågorna innan skadan redan har inträffat, säger hon.

 

FAKTA

Belastningsskador

Tre av fem arbetstagare i Europa lider av arbetsrelaterade belastningsbesvär och 15 % av arbetstagarna i Sverige anger att de upplever någon form av besvär som försämrar deras arbetsförmåga.

Kampanjen "Friska arbetsplatser belastar rätt" kommer under tre år att sätta fokus på belastningsbesvär som är orsakade av arbete. De vanligaste besvären är ryggvärk och smärtor i den övre delen av kroppen. De orsakas eller förvärras främst av arbete och brister i arbetsmiljön. Fysiska, organisatoriska, och sociala arbetsmiljöfaktorer kan vara bidragande orsaker till att besvären uppstår.

Källa: MYNAK & Arbetsmiljöverket

bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Ergonomi

Senaste om Mer om arbetsmiljö