Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Ruthson Zimmerman

Jämställdhet

Män kallar andra män till intervju

Inom yrken med jämn könsfördelning, är män mer benägna att kontakta andra män till en första arbetsintervju än att kontakta kvinnor. Det visar en studie från Stockholms universitet.

I yrken som gymnasielärare, kock och revisor där könsfördelningen är relativt jämn, kontaktar manliga rekryterare manliga arbetssökande oftare än de kontaktar kvinnliga arbetssökande. Det visar en studie i sociologi. Studien visar däremot inte på någon statistiskt säkerställd könsdiskriminering från kvinnliga rekryterare.

Anni Erlandsson, doktorand vid Stockholms universitet, ville ta reda på om rekryterarens kön påverkar män och kvinnors chanser att få komma på intervju.

Studien gjordes genom att skicka in fiktiva ansökningar till 1 643 verkliga jobbannonser inom 18 olika yrken på den svenska arbetsmarknaden. Jobben representerar många av de största yrkena i Sverige, både låg- och högkvalificerade, som butikskassör, förskole- och gymnasielärare, städare, dataingenjör och sjuksköterska.

En förklaring till att manliga rekryterare hellre kontaktar män skulle kunna vara att vissa män helt enkelt föredrar att jobba med andra män. En annan förklaring kan vara att män antar att kvinnliga arbetstagare är mindre engagerade i sitt arbete när de skaffar barn.

– Det är vanligt att vi kopplar ihop 31-åriga kvinnor med moderskapet. Chansen är stor att rekryteraren antar att kvinnorna har barn eller kommer att skaffa barn. Det är i sin tur förknippat med föräldraledighet och att stanna hemma med sjuka barn, säger Anni Erlandsson till Dagens Nyheter, men poängterar samtidigt att en fördjupad studie behövs för att ta reda på varför utfallet blev som det blev.
I den senaste sammanställningen som Försäkringskassan gjort var pappors uttag av föräldrapenning 28 jämfört med 72 procent för kvinnorna. Rapporten grundar sig på statistik från 2017.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Jämställdhet

Senaste om Mer om arbetsmiljö