Hoppa till huvudinnehållet
Jämställdhet

Webbverktyg ska göra arbetslivet mer jämställt

Snart är det premiär för Arbetsmiljöverkets nya digitala verktyg som kan göra skillnader mellan kvinnors och mäns arbetsmiljöer synliga. Verktyget är ett resultat av Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag att hitta nya metoder för att förebygga kvinnors ohälsa.

– Vårt uppdrag var att titta på och förbättra kvinnors arbetsmiljö. Vi ställer inte krav på jämställdhet. Men man ska ha rätt förutsättningar för arbetet för att inte bli sjuk. Och vi vet ju att det är stor skillnad mellan mäns och kvinnors sjukskrivningar, säger Tommy Fahlander, projektledare på Arbetsmiljöverket.

För att kunna göra jämförelser valdes hemtjänster och tekniska förvaltningar i 59 kommuner ut. Fokus för inspektionerna låg på verksamheternas styrning och organisation. Och även om organisationerna såg likadana ut på papperet, visade inspektionerna att det fanns många skillnader i hur arbetet organiserades i praktiken. Bland annat hade de tekniska förvaltningarna färre medarbetare per chef och närmare till den politiska ledningen och besluten.

– Behövde de nya fordon var det inga problem att få igenom det, till exempel inom renhållningen. Där kunde en chef säga att: 'Jag ska se till att mina gubbar har bra utrustning, för de har låg status'. Men man hörde aldrig samma resonemang inom hemtjänsten.

Hemtjänsten fick hålla sig inom sin budget, de tekniska förvaltningarna kunde få mer pengar vid behov. Personalen i den tekniska förvaltningen kunde själva planera sin arbetsdag, personalen i hemtjänsten var styrda och mer stressade. Inom hemtjänsten fanns få hjälpmedel och tunga lyft gjorde manuellt, i de tekniska förvaltningarna fanns hjälpmedel och lyftredskap. Kvinnor städade stora ytor för hand, samtidigt som lika stora ytor inom parkförvaltningen hanterades med maskiner. De tekniska förvaltningarnas bilar stod i varmgarage, i hemtjänsten stod bilarna ute och personalen fick frysa på vägen till vårdtagarna. Resultatet var genomgående i alla kommuner och pekar enligt Tommy Fahlander på ett tydligt mönster som finns i hela samhället.

– Det är ett genusmönster där kvinnan är underordnad, har lägre status och är mer utbytbar i sitt jobb.

För att göra det möjligt för andra verksamheter att analysera sin organisation på samma sätt har Arbetsmiljöverket nu utvecklat ett webbverktyg som får premiär under våren. Verktyget består av ett frågeunderlag om likheter och skillnader i bemanning, organisation, arbetsmiljö, kommunikation, ledning, styrning, krav och resurser och kan med fördel fyllas i av en chef och ett skyddsombud tillsammans, enligt Tomma Fahlander.

– Vi behöver se till vilka arbetsuppgifter som ska utföras och vad de som ska göra jobbet behöver för stöd och verktyg. Inte om det utförs av kvinnor eller män, säger han.

bild på Carin Hedström

Carin Hedström

Mer om Jämställdhet

Senaste om Mer om arbetsmiljö