Hoppa till huvudinnehållet
Äldre

Så ska äldre lockas att jobba längre

Active ageing heter ett avtal mellan arbetsmarknadens parter på europeisk nivå som ska underlätta för arbetstagare att stanna kvar i arbetslivet högt upp i åldrarna. Arbetsanpassning, arbetsrotation och kompetens- och karriärutveckling är några föreslagna åtgärder.

Efter nio månaders förhandlingar har arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i Europa kommit överens om ett avtal om aktivt åldrande i arbetslivet. Avtalet har bland annat tagits fram för att möta den demografiska utvecklingen med allt fler äldre i EU.

– Det är ett avtal som spänner över många områden. Men grunden i avtalet är möjliga sätt för människor att arbeta längre i arbetslivet. Det är fråga om åtgärder som ska övervägas utifrån de olika ländernas situation och behov, säger Niklas Beckman som arbetar med nationell och internationell arbetsrätt på Svenskt Näringsliv.Foto: Svenskt Näringsliv

Ett av målen är att säkra och bibehålla en hälsosam och säker arbetsmiljö. För att det ska uppnås föreslås en rad åtgärder, till exempel förebyggande strategier, riskhantering och utbildning av arbetstagare om säkerhetsreglerna på arbetsplatserna.

För att arbetstagarna i Europa ska få ett långsiktigt hållbart och produktivt arbetsliv rekommenderas bland annat åtgärder som arbetsanpassning och arbetsrotation. Ett annat prioriterat område är att stödja kompetensutveckling och livslångt lärande, bland annat genom att erbjuda arbetstagarna kompetens- och karriärutveckling.

Meningen är att EU-länderna de närmaste tre åren ska införa avtalet och använda de föreslagna åtgärderna, utifrån ländernas olika förutsättningar. I Sverige finns redan överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter inom en rad områden, bland annat när det gäller arbetsanpassning och arbetstidsförkortning.

– Sverige ligger bra till. Man stannar kvar längre i arbetslivet om man jämför med andra delar av Europa. Ur ett europeiskt perspektiv har Sverige också ett högt deltagande på arbetsmarknaden med både män och kvinnor som arbetar.

År 2060 beräknas närmar 30 procent av befolkningen i EU vara över 65 år. Samtidigt beräknas den arbetsföra befolkningen i EU-länderna minska.

– Det är en viktig fråga att människor kan arbeta längre och att man har möjlighet att stanna kvar på arbetsmarknaden tills att man uppnår pensionsåldern. Det är något som man måste göra, inte minst för hållbarheten i pensionssystemet, säger Niklas Beckman.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Äldre

Senaste om Mer om arbetsmiljö