Hoppa till huvudinnehållet
Jämställdhet

Milleniegenerationen ser dystert på jämställdhet

Arbetslivet kommer inte bli mer jämställt i framtiden. Det tror i varje fall inte dagens unga kvinnor, enligt en rapport från Chefsorganisationen Ledarna.

Ledarna har frågat 1 137 unga födda mellan 1986 och 1997 om deras syn på lön- och karriärutveckling kopplat till kön. Av de män som svarat tror sex av tio att kvinnor och män har samma möjlighet till karriär. Men av kvinnorna är det bara tre av tio som tror det.

När det gäller löneutveckling är mönstret detsamma. Där tror sju män av tio att kvinnor och män får lika lön för motsvarande arbete på den egna arbetsplatsen. Bland kvinnorna är det bara hälften som tror det.

– Ett vanligt bemötande brukar vara att det kommer att lösa sig till nästa generation. Men vår undersökning visar att om inget förändras kommer dagens ojämställda chefsstrukturer och föråldrade normer och förväntningar på kvinnor och män som är chefer sannolikt att återskapas, säger Annika Elias, ordförande för Ledarna i ett uttalande.Foto: Ledarna

Ledarna har även analyserat statistik från SCB för att kartlägga hur det de facto ser ut med jämställdheten på svensk arbetsmarknad. Kartläggningen visar att kvinnliga chefer i genomsnitt tjänar 6 500 kronor mindre i månaden jämfört med män på samma nivå och yrke. På de högsta chefsposterna finns bara 16 procent kvinnor och i hela chefskåren är siffran 37 procent.

Ladda ner rapporten Tiden går- attityder består:

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Jämställdhet

Senaste om Mer om arbetsmiljö