Hoppa till huvudinnehållet
Diskriminering

Många konstnärer diskriminerade

Diskriminering är vanligare bland konstnärer än i andra yrkesgrupper. Det visar en rapport från Konstnärsnämnden om arbetsmiljön inom kultursektorn.

Totalt svarar 25 procent att de utsatts för diskriminering det senaste året. För övriga arbetsmarknaden ligger siffran på 10 procent. Kön är den vanligaste grunden för diskriminering följt av ålder och etnisk tillhörighet. Det visar en enkätstudie där totalt 1 859 kulturutövare verksamma inom bildkonst, litteratur, musik, dans, teater och film ingår.

Konflikter med kollegor och chefer är också vanligare bland konstnärer än i andra yrkesgrupper. Totalt anger 39 procent av konstnärerna att de varit i en konflikt senaste året. Jämför man med arbetsmarknaden i stort är det 25 procent som varit i konflikt med en chef och 32 procent som varit i konflikt med en kollega.
Den ekonomiska press som många konstnärer lever under leder till stress och psykisk belastning enligt rapporten.

– Det här leder i sin tur till mindre motståndskraft i förhållande till andra svårigheter och belastningar i yrket som diskriminering, trakasserier, hot och våld, säger Ann Larsson Konstnärsnämndens direktör, i en kommentar.

Men trots vissa arbetsmiljöproblem visar enkäten att konstnärer känner en jämförelsevis stor lust inför sitt arbete.

– Det får anses vara en förklaring till att man ger sig in i en så osäker och på många sätt utsatt yrkesroll, säger Ann Larsson.

Ladda ner rapporten Konstnärers arbetsmiljö:

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Diskriminering

Senaste om Mer om arbetsmiljö