Hoppa till huvudinnehållet
Mobbning

Utrikesfödda har sämre arbetsmiljö

Utrikesfödda upplever sig ha sämre arbetsmiljö än sysselsatta födda i Sverige. Bland annat är andelen som uppger att de utsatts för kränkande särbehandling på jobbet dubbelt så stor bland utrikes födda personer. Det framgår av en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

– Det är inte acceptabelt att det finns skillnader mellan hur utrikes- och inrikes födda upplever sin arbetsmiljö och att de utrikes födda har en sämre arbetsmiljö, säger Jacob Grönlund, analytiker på Arbetsmiljöverket i en kommentar.

Andelen utrikes födda som anger att de utsatts för mobbning på jobbet är 12 procent, vilket är dubbelt så många jämfört med inrikes födda. Det finns också skillnader i den fysiska arbetsmiljön. Sämst arbetsmiljö upplever de som är födda i ett utomeuropeiskt land.

En förklaring kan enligt rapporten vara att utrikes födda oftare arbetar inom branscher som service, vård och omsorg och bygg där det är vanligare med exempelvis diskriminering och trakasserier. Det är branscher där det också är vanligare med skador och olyckor.

 – De utrikes födda är samtidigt ingen homogen grupp. Bra arbetsmiljöförhållanden är grundläggande för en god utveckling både för individen och arbetsmarknaden i stort, säger Jacob Grönlund.

TIPS

Det kan arbetsgivare göra för att motverka särbehandling

  • Var tydlig med att kränkande beteende och mobbning inte accepteras
  • Otydlighet i roller och arbetsfördelning, för hög arbetsbelastning och olösta konflikter är faktorer som kan leda till mobbning. Hur ser det ut hos er, var finns era svaga punkter. Gör en riskbedömning och en åtgärdslista för att förebygga kränkande särbehandling.
  • Se till att det finns rutiner på plats för att hantera kränkande särbehandling om det ändå skulle uppstå.

 

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Mobbning

Senaste om Mer om arbetsmiljö