Hoppa till huvudinnehållet
Jämställdhet

Kvinnors karriärer bromsas av barn

En ny undersökning från Unionen om det föräldravänliga arbetslivet visar att föräldraskapet har större konsekvenser för kvinnor än män när det handlar om jobbet. 

En dryg fjärdedel av de privatanställda tjänstemännen låter bli att söka nytt jobb med hänvisning till att de är föräldrar, enligt undersökningen. Det är fler kvinnor än män som valt att inte söka ett nytt jobb på grund av att de har barn: 37 procent av kvinnorna jämfört med 24 procent av männen.

Även föräldraledigheten påverkar kvinnors karriärer mer negativt än männens. Mer än 30 procent av kvinnorna upplever att deras karriärutveckling har påverkats negativt, medan motsvarande siffra för männen är 16 procent.

Enligt föräldraledighetslagen får en arbetsgivare inte missgynna en arbetstagare på grund av föräldraledighet. Trots det svarar 23 procent av kvinnorna och åtta procent av männen som varit föräldralediga under de senaste tre åren att de inte omfattats i lönerevisionen på samma sätt som sina kollegor.

– Det är oacceptabelt, men föga förvånande att en större andel föräldralediga kvinnor än män riskerar att missgynnas i lönehänseende, säger Unionens förbundsordförande Martin Linder.

Undersökningen visar också att det är betydligt vanligare att kvinnorna minskar sin arbetstid för att kombinera föräldraskap och arbete. Av de som svarat på undersökningen har 48 procent av kvinnorna och 19 procent av männen gått ned i arbetstid.

– Föräldraskapet får olika konsekvenser för kvinnor och män. Kvinnor som grupp tar ett större ansvar för barn än vad män gör. Det får en karriärhämmande effekt för mammor som ofta inte får samma fart i sin karriärutveckling som pappor, säger Martin Linder.

Det finns även några positiva tendenser i undersökningen. En majoritet av de tillfrågade föräldrarna tycker att det har inflytande över sin arbetstid, och interna möten bokas på tider som gör det möjligt att hämta och lämna på förskola och skola.

Läs Unionens rapport om föräldravänligt arbetsliv

FAKTA 

Undersökningen

Undersökningen hade en svarsfrekvens på 61 procent och genomfördes av Novus på uppdrag av Unionen. Målgruppen var tjänstemän inom privat sektor som har barn mellan 0-11 år.  

Ingrid Samuelsson

ingrid.samuelsson@prevent.se

Mer om Jämställdhet

Senaste om Mer om arbetsmiljö