Hoppa till huvudinnehållet
Grupp med människor som sitter på stolar i ring. En man gömmer ansiktet i händerna.

Avlastningssamtal sker i det första skedet efter en traumatisk händelse.

Bild: Istock

Kris

Avlastande samtal bra efter svåra händelser

Krisstöd i form av avlastande samtal är ett sätt att göra en traumatisk händelse begriplig och sänka stressnivåerna. Men samtalet bör ledas av en utbildad krishanterare. 

Krisexperten Stefan Dahlberg ledde avlastningssamtal med anställda i de butiker som fanns längs Drottninggatan vid tidpunkten för terrordådet 2017. Många hade tagit hand om skadade människor och evakuerat gäster och kunder.

 – I det akuta skedet klarar man ofta utmaningar man aldrig trott att man skulle göra. Efteråt kommer tankarna på hur man agerat och om man kunde gjort mer eller annorlunda. Det kan vara känslor av både skuld, sorg och maktlöshet, säger Stefan Dahlberg.

Svåra händelser på arbetet är händelser som är långt utöver det vi är vana vid och som påverkar oss starkt.

– Akut krisstöd i form av avlastande samtal är ett sätt att skapa klarhet i vad som hänt och göra händelsen begriplig. Det tar ner stressnivåerna och normaliserar. Man lägger faktapusslet tillsammans och går igenom var stod jag, vad gjorde du och hur mycket kunde jag påverka där. Det är också ett sätt att lära sig om sitt eget handlande.

Alla bör vara med

Det första samtalet ska ske så snart de berörda fått lite mat i sig och ringt hem, enligt Stefan Dahlberg. Sedan kan det följas upp av ytterligare två samtal inom tre veckor. Samtalen kan vara alltifrån 30 minuter upp till två timmar beroende på hur stor arbetsgruppen är och hur stark påverkan har varit.   

Och det är viktigt att alla är med, men på olika sätt, säger Stefan Dahlberg. Stödet kan organiseras utifrån tre cirklar. Inre cirkeln är gruppen som varit i direkt närhet av situationen. I mittencirkeln finns de som har en nära relation till en berörd/skadad person.

I yttre cirkeln är arbetskamraterna som inte var där eller den del av firman som är på en annan plats och som inte är direkt berörda.

– I den inre cirkeln kan reaktionerna handla om reaktioner av hot, förlust, eller ansvar och skuld som behöver få utrymme. Medan de i den yttre cirkeln behöver konkret information från arbetsgivaren om vad som hänt.

Stefan Dahlberg har hållit avlastningssamtal i både byggbodar, omklädnings- och hotellrum.  

Det behövs en plats där man kan tala lite ostört. Och den som leder samtalet ska vara en person som är utbildad i krishantering.

Ska ledas av en professionell krishanterare

Avlastningssamtal sker i det första skedet efter en traumatisk händelse. Ibland behöver man göra en bedömning och sätta in behandling om starka reaktioner kvarstår efter en månad. Bedömningen görs av krisstödjaren som lotsar till psykolog eller beteendevetare som har specialistutbildning i traumaterapi.

– Det är individuellt hur vi reagerar på traumatiska händelser beroende på vad vi varit med om tidigare i livet. Märker man som chef att en medarbetare fortfarande har mardrömmar långt efter själva händelsen får man lotsa den vidare till bra hjälp.

Vissa avböjer avlastningssamtal för att inte vara till besvär.

– Då kan man som arbetsgivare säga att vi har som rutin att sätta oss ner och prata en stund efter svåra händelser. Och det är viktigt att vi får din syn på händelsen.

Tror du att fler skulle vara sjukskrivna efter en svår händelse om man inte hade avlastande samtal?

– Ja, och ha minskat förtroende för företaget och organisationen som inte ställde upp och ordnade stöd efter en svår händelse, säger Stefan Dahlberg.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Kris

Senaste om Ledarskap