Hoppa till huvudinnehållet
Coronaviruset

Så säger lagen om vaccination

Vaccineringen mot covid-19 har dragit igång, och vårdpersonal tillhör en prioriterad yrkesgrupp. Men det går inte att tvinga anställda att vaccinera sig, konstaterar arbetsrättsjuristen Margarita Kozlow.

I Burlövs kommun i Skåne har 42 procent av de anställda på kommunens äldreboenden uppgett att de är tveksamma till att vaccinera sig. Enligt Margarita Kozlov, advokat som arbetar med arbetsrätt på Baker McKenzie Advokatbyrå, kan arbetsgivare inte tvinga anställda att vaccinera sig.

– Det är svårt att se i vilket läge en privat arbetsgivare skulle behöva ställa ett absolut krav på en vaccination.

Margarita Kozlov betonar dock att det inte kan uteslutas att arbetsgivaren i extrema fall, exempelvis inom vården, kräver ett vaccin och omplacerar anställda som inte vaccinerat sig till andra arbetsuppgifter. Foto: Baker McKenzie

– Att vaccinera anställda under tvång kan däremot inte arbetsgivaren göra. Synen på vaccinationer i Sverige är att de är frivilliga, säger hon.

Margarita Kozlov påpekar att arbetsgivare inte kan sätta vaccinet som ett villkor för fortsatt anställning.

– Arbetsgivaren kan inte ensidigt diktera nya anställningsvillkor. Om arbetsgivaren vill införa nya anställningsvillkor är sättet att ta bort nuvarande tjänst där vaccinet inte krävs och erbjuda den anställde omplacering till en ny tjänst som kräver vaccination. Men det är osannolikt att det skulle leda till uppsägning om den anställde tackade nej till en sådan omplacering.

Sveriges kommuner och landsting, SKR, har lyft frågan om man kan förflytta icke vaccinerade medarbetare från en enhet till en annan uppe till diskussion.

– Det kan finnas situationer där SKR kan kräva vaccination inom vissa enheter. Då krävs det att arbetsgivaren kan visa att det finns en förhöjd risk för att bli smittad i arbetsmiljön, eller att den är smittkänslig. Då kan en ickevaccinerad anställd bli temporärt omplacerad till andra uppgifter.

Risken att bli smittad på ett kontor skiljer sig från risken att bli smittad i detaljhandeln eller inom sjukvården, och enligt Margarita Kozlov är det upp till arbetsgivaren att göra riskbedömningen utifrån verksamhetens art och vidta de åtgärder som behövs för att skapa en bra och säker arbetsmiljö.

– Arbetsmiljöverket har redan tagit fram föreskrifter om bland annat smittrisker. Att forma eget regelverk för kontor och butiker är sannolikt inte nödvändigt.

Margarita Kozlov tror att det finns ett önskemål bland arbetsgivare och många anställda att börja återgå till det normala och återvända sig till sin arbetsplats, åtminstone för delar av veckan.

– Om arbetsplatsen har varit totalt nedstängd kan arbetsgivaren tänka sig att öppna arbetsplatsen i första hand till de som vaccinerat sig och på det sättet minska risken att de anställda blir allvarligt sjuka av covid-19.

Även om arbetsgivaren uppmuntrar de anställda att ta vaccin är det, enligt Margarita Kozlov, osannolikt att arbetsgivaren skulle bli skyldig för eventuella biverkningar.

– Skada till följd av vaccinering täcks av Läkemedelsförsäkringen, avslutar hon.

Enligt Irene Nilsson Carlsson, folkhälsoråd på Socialstyrelsen, är tvång inte rätt väg att gå när det gäller vaccination av vårdpersonal. Istället ska tveksamheten mötas med så mycket information som möjligt.

– Det är viktigt att skapa trygghet och ge bra underlag för människor att ta ställning, sa hon på en presskonferens nyligen.

 

 

 

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Coronaviruset

Senaste om Lagar och regler