Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Istockphoto

Coronaviruset

Snabbspår för att godkänna skyddsutrustning

Regeringen lättar på kraven för skyddsutrustning för att råda bot på den akuta brist som råder. Andningsskydd och handskar måste inte längre vara CE-märkta. I stället får Arbetsmiljöverket i uppdrag att ta fram metoder för att snabbt kunna godkänna den skyddsutrustning som köps in.

Den senaste tiden har vårdpersonal larmat om att det råder brist på skyddsutrustning och att de är oroliga för den egna säkerheten när de tar hand om patienter med covid-19. Men nu lättar alltså regeringen på reglerna för att skyddsutrustningen ska nå vården snabbare.

– Vi vill göra allt vi kan för att stoppa smittspridningen, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark till TV4.

Regeringens beslut bygger på en rekommendation från EU-kommissionen som öppnar för undantag från vissa produktregler. Det innebär att myndigheter som köper in personlig skyddsutrustning även kan välja sådant som inte är CE-märkt. Arbetsmiljöverket kommer fortfarande att utvärdera och testa utrustningen, men testerna blir inte lika omfattande som vid en fullständig CE-märkning.

– Vi välkomnar alla initiativ som försöker tillgodose bristen på personlig skyddsutrustning men det får inte ske på bekostnad av vårdpersonalens säkerhet och hälsa. Personal som använder personlig skyddsutrustning måste kunna lita på den, säger Erna Zelmin-Ekenhem i en kommentar.

Erna Zelmin-Ekenhem påpekar också att det är arbetsgivaren som har ansvar för att utrustningen används och att personalen får utbildning i hur utrustningen ska användas.

FAKTA

Utrustning som Arbetsmiljöverket kan godkänna

  • Engångsoveraller
  • Förkläden
  • Handskar
  • Tjockare handskar
  • Ögonskydd, till exempel visir
  • Andningsskydd
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Coronaviruset

Senaste om Lagar och regler