Hoppa till huvudinnehållet
Coronaviruset

Allt fler anmäler tillbud om corona

Hittills har nästan 1 000 allvarliga tillbud med koppling till coronaviruset anmälts till Arbetsmiljöverket. Två anmälningar gäller dödsfall och resten är tillbud som handlar om smitta eller risk för smitta. Flest anmälningar kommer från sjukhus och äldreboenden.

Sista veckan i februari fick Arbetsmiljöverket in sin första anmälan vad gäller smitta eller risk för smitta med covid-19. Sedan dess har anmälningarna ökat i snabb takt och är snart uppe i 1 000 anmälningar. Flest anmälningar kommer från specialiserad slutenvård på sjukhus (204 stycken) följt av äldreboenden (189 stycken) och hemtjänst (157 stycken). Primärvården, ambulanstransporter och personlig assistans är exempel på andra yrkesområden som sticker ut, men inte lika markant. Från förskola och grundskola har endast fyra anmälningar kommit in.

Flest anmälningar kommer från Södermanlands län (245 stycken), Stockholms län (149 stycken), Hallands län (71 stycken) och Örebro län (71 stycken). Blekinge län och Gotlands län har bara en anmälning vardera och Västerbotten har två anmälningar.

Anmälningar är uppdelade i dödsfall, olycksfall och tillbud. Totalt finns två dödsfall anmälda, resten är olycksfall och tillbud – det vill säga risk för olycka.

– Tillbuden gäller personal som tror att de smittats med covid-19 eller som tagit hand om personer som är smittade eller som de tror är smittade, säger Håkan Olsson som är ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket. Foto. Arbetsmiljöverket

Ett exempel kan vara en patient som är inlagd på sjukhus och drabbas av feber och hosta och som efter provtagning visar sig ha covid-19. Då innebär det att den personal som vårdat patienten innan provtagningen kan ha exponerats för smitta.

Aldrig tidigare har Arbetsmiljöverket fått in så många anmälningar på så kort tid, vilket Håkan Olsson inte tycker är förvånande eftersom situationen vi befinner oss i är exceptionell. Han tycker att arbetsgivarna är bra på att anmäla vilket ger en bra överblick och en möjlighet att förebygga och fånga upp.

– Nu är det viktigt att arbetsgivarna samarbetar med skyddsombuden och medarbetarna ute på arbetsplatserna för att komma fram till lösningar där ingen utsätts för risker i sitt arbete. Vi vet att alla jobbar intensivt med riskbedömningar och med att få fram och använda skyddsutrustning, säger Håkan Olsson.

Arbetsmiljöverket har också fått in ett 80-tal skyddsombudsstopp, där skyddsombud larmar om brister i smittskyddet kopplat till det nya coronaviruset. Nästan sju av tio skyddsombud som anmäler brister i arbetsmiljön jobbar inom transport eller kollektivtrafiken. Där har Arbetsmiljöverket fattat ett tiotal beslut om att bussar ska hålla framdörrarna stängda och att passagerare ska hålla avstånd till föraren för att minska risken för smitta.

Många skyddsombudsstoppen handlar också om tillgången till personlig skyddsutrustning i vård och äldreomsorg. Där har Arbetsmiljöverket i flera fall ställt krav på ansiktsvisir och vätskeavvisande munskydd, men hävt begäran om andningsskydd.

– Vi förstår att det finns en oro bland personalen i äldreomsorgen. Det viktigaste är att den lokala samverkan fungerar. Arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud ska tillsammans gå igenom arbetsmomenten och identifiera riskerna för att kunna vidta de förebyggande åtgärder som krävs. Personalen ska ha det skydd de behöver för att kunna arbeta säkert, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Erna Zelmin-Ekenhems intryck är att det finns en god dialog och vilja till samarbete på många arbetsplatser kring vikten av skyddsutrustning, bra rutiner och en sund arbetsmiljö. Samtidigt är många vårdavdelningar och omsorgsboenden är hårt pressade, enligt Arbetsmiljöverket.

SÅ SÄGER LAGEN

Anmäla tillbud

Om en arbetstagare utsatts för eller smittats av en allmänfarlig sjukdom, som covid-19, är arbetsgivaren skyldig att anmäla det till Arbetsmiljöverket. Men en anmälan ska bara göras om arbetstagaren har arbetsuppgifter där det finns risk för smitta eller om något brustit i arbetsgivarens system för att förebygga risker. En anmälan ska också göras om det kan konstateras att en arbetstagare utsatts för smitta eller smittats i sitt arbete. Utöver vårdpersonal finns det många yrkesgrupper som träffar många människor i jobbet. Men att exempelvis fika med en kollega som visar sig vara sjuk räknas inte som ett tillbud och behöver inte dokumenteras.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Coronaviruset

Papperstidning

Prenumerera på tidningen Arbetsliv, Sveriges största arbetslivstidning som kommer ut fyra gånger per år.

Prenumerera

Senaste om Lagar och regler