Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Fabrizio Magoni

Diskriminering

Brister i arbetet mot trakasserier

Åtta av tio hotell- och restaurangföretag brister i arbetet mot trakasserier och repressalier. Det visar en granskning av 150 företag i branschen som Diskrimineringsombudsmannen (DO) gjort.

Stjärnkrögaren Björn Frantzén berättade nyligen i sitt sommarprat i P1 om de trakasserier han blivit vittne till eller utsatts för under sina år i restaurangkök. Nu visar en granskning från Diskrimineringsombudsmannen (DO) att åtta av tio hotell- och restaurangföretag brister i arbetet mot trakasserier och repressalier. Totalt har DO granskat 150 arbetsgivare.

– Vi blev ganska förvånade över att det var så pass många som hade brister. När den här tillsynen inleddes hade det ändå gått ett och ett halvt år sedan lagändringen hade trätt ikraft och lagtexten hade förtydligats på så sätt att det uttryckligen nu krävs att det finns riktlinjer och rutiner i de här delarna, säger Clas Lundstedt, pressansvarig på Diskrimineringsombudsmannen.

I januari 2017 ändrades bestämmelserna i diskrimineringslagen om hur arbetsgivaren ska jobba mot trakasserier, sexuella trakasserier och hur repressalier ska motverkas för den som anmäler sådana händelser på arbetsplatsen. Ändå verkar det alltså som att beteendemönstret inte har förändrats.

– Det krävs givetvis kunskap men det räcker inte med det. Arbetsgivare måste ta initiativ och vara aktiva, det handlar i hög grad om att vilja förbättra och förändra. Ytterst handlar det ju om vilka arbetsplatser vi vill och faktiskt ska ha, säger Clas Lundstedt.

Han betonar att det också är viktigt att medarbetare på arbetsplatsen, tillsammans med de fackliga organisationerna, ställer krav på handling.

– Att ändra beteende kan vara trögrörligt och det kan ta tid. Desto viktigare, ja helt avgörande, är det att arbeta systematiskt, kontinuerligt och långsiktigt med insatser och aktiviteter från flera håll.

DO kommer att följa upp att de brister som kommit fram har åtgärdats.

– Vi kanske inte kommer tillbaka till varje enskild arbetsgivare, men vi vill givetvis se att det sker en förbättring.

FAKTA

Om granskningen

DO genomför löpande tillsyn av hur arbetsgivare uppfyller kraven på så kallade aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. Under 2017–2019 granskar DO en bestämmelse som handlar om att arbetsgivare ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Diskriminering

Senaste om Lagar och regler