Hoppa till huvudinnehållet

Funktionsnedsättning är en av totalt sju diskrimineringsgrunder i lagen. Arbetsgivare måste se till att anställda med funktionsnedsättning har samma möjligheter och rättigheter på jobbet.

Diskriminering

DO lanserar digitalt stöd för att förebygga diskriminering

För två år sedan skärptes lagstiftningen kring diskriminering på arbetsplatsen. Men kännedomen om den nya lagen är låg, enligt Diskrimineringsombudsmannen, DO. Nu lanserar DO en digital guide som ska hjälpa arbetsgivarna att förebygga diskriminering.

Lagändringen innebar bland annat att arbetsgivarna blev skyldiga att bedriva aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering – det vill säga att systematiskt kartlägga vilka risker som finns för diskriminering på jobbet.

Men kännedomen om den nya lagen är låg ute på arbetsplatserna. Över 60 procent av arbetsgivarna känner inte till bestämmelserna i lagen, enligt undersökningar från DO. Endast en av fyra arbetsgivare uppgav att lagändringen lett till ett förändrat arbetssätt. Enligt Eva Nikell, projektledare för guiden, är många arbetsgivare osäkra på vad aktiva åtgärder egentligen betyder.

– Vår nya guide är en bra ingång för att börja diskutera vad aktiva åtgärder handlar om och för att komma fram till vad arbetsgivare behöver göra på arbetsplatsen, steg för steg, säger hon.

Det finns ingen universell lösning på hur arbetet med aktiva åtgärder ska gå till utan man måste utgå från de lokala förhållandena på arbetsplatsen, enligt Eva Nikell.

– Vår förhoppning är att chefer med personalansvar, hr-ansvariga och fackliga representanter eller andra som arbetar med frågor som rör aktiva åtgärder kommer använda guiden i sitt arbete. Det kan göras enskilt eller av en grupp som vill ha stöd i sin diskussion om arbetet med aktiva åtgärder, säger Eva Nikell.

Guiden är öppen för alla och det behövs inte något konto eller inloggning för att ta del av den. Under 2019 kommer guiden på olika sätt att vidareutvecklas, bland annat kommer den att kompletteras med fler tips, exempel och kunskap för att stödja arbetsgivare.

Här hittar du guiden:

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Diskriminering

Senaste om Lagar och regler