Hoppa till huvudinnehållet

I april träder en ny EU-förordning om personlig skyddsutrustning i kraft.

Bild: Bradley Wentzel/Unsplash

Skyddsutrustning

Skärpt lagstiftning kring personlig skyddsutrustning

I april kom en ny EU-förordning för personlig skyddsutrustning som ersätter det tidigare EU-direktivet på området. Den ställer inte bara krav på tillverkare av personlig skyddsutrustning utan även på importörer och distributörer.

– En skillnad mot tidigare är att direktivet byts ut mot en EU-förordning. En förordning gäller i alla medlemsstater och är en bindande rättsakt som man kan hänvisa till i en nationell domstol. Man har valt att göra så eftersom man upplevde att de var för stora skillnader i hur det tidigare EU-direktivet tillämpades mellan de olika medlemsländerna, säger Edgardo Aleite Escudero, sakkunnig vid Enheten för produktsäkerhet på Arbetsmiljöverket.

En annan skillnad mot tidigare är att det nu inte bara ställs krav på tillverkare av personlig skyddsutrustning utan även på importörer och distributörer. Om kraven i EU-förordningen inte är uppfyllda kan det medföra försäljningsförbud och sanktionsavgifter.

– Ett fåtal produktgrupper som till exempel hörselskydd ändrar kategori vilket innebär högre säkerhetskrav i certifieringsprocessen för produkterna. Som tillverkare kan man rådgöra med en ackrediterad kontrollinstans. I Sverige är det Swedac, säger Edgardo Aleite Escudero.

Från den 21 april i år till den 20 april 2019 gäller både förordningen och direktivet parallellt.

TIPS

Tänk på detta när ni ska köpa in skyddsutrustning

  • Vad ska utrustningen skydda mot? Vilken prestanda krävs på utrustningen?
  • Hur länge ska utrustningen kunna skydda vid ett och samma tillfälle?
  • Ska utrustningen skydda mot fler risker?
  • Är arbetet fysiskt tungt?
  • Utsätts den som jobbar för kraftig kyla eller värme?
  • Hur fungerar utrustningen tillsammans med annan personlig skyddsutrustning? Går den att använda utan att skyddet försämras?
  • Är utrustningen anpassad till den som ska använda den?
  • Personlig skyddsutrustning ska alltid vara CE-märkt samt ha en bruksanvisning på svenska.

Källa: "Att välja personlig skyddsutrustning" kostnadsfri broschyr från Arbetsmiljöverket

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Skyddsutrustning

Senaste om Lagar och regler