Hoppa till huvudinnehållet
Arbetsolyckor och arbetsskador

Utredare vill se rättvisare arbetsskadeförsäkring

Trots att kvinnor står för merparten av sjukskrivningarna har de sämre möjligheter än män att få sina skador godkända. Det beror på att kunskapen om kvinnors arbetsskador är lägre än kunskapen om mäns, enligt en utredning som överlämnades till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i veckan.

Det är bara två av tio kvinnor som får sina skador och sjukdomar godkända som arbetsskador jämfört med fyra av tio män. Det var bakgrunden till at regeringen för ett drygt år sedan tillsatte en utredning med syftet att skapa en mer rättssäker och jämställd arbetsskadeförsäkring.

– Arbetsskadeförsäkringen är inte anpassad till dagens arbetsmarknad. Skillnaden mellan män och kvinnor är för stor, ditt kön ska inte avgöra möjligheten till att få din skada erkända som arbetsskada. Den som skadar sig på jobbet ska ha rätt till stöd, hjälp och ersättning, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i en kommentar.Foto: Regeringskansliet

Regeringens utredare Ingrid Petersson konstaterar bland annat att kunskapen om kvinnors arbetsskador är bristande. Hon föreslår därför mer forskning om hur arbetsmiljön påverkar hälsa och välbefinnande i kvinnodominerade yrken.

– Det finns en stor kunskapsbrist. Vi behöver titta närmare på vad det är för skador som kvinnor drabbas av och vilka grunderna är i dagsläget för att få sin skada godkänd, säger Victor Harju, pressekreterare hos Annika Strandhäll.

Utredningen föreslår också att beslutsstödet vid psykiska diagnoser som stress och utbrändhet ska bli bättre.

– Regelverken behöver bli tydligare kring vad som gäller vid stress och mobbning. Då blir det lättare att bedöma om en psykisk diagnos beror på arbetet och även att få det godkänt som en arbetsskada, säger Victor Harju.

Utredningen skickas nu på remiss och ett färdigt förslag kommer i höst.

Läs mer om utredningens förslag här:

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Lagar och regler