Publicerad 27 juni 2016

Skärpt lagstiftning ska minska diskriminering

Diskriminering

Från och med årsskiftet måste arbetsgivare förebygga diskriminering som är kopplad till kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Det beslutade riksdagen nyligen.

– Det har varit en påtaglig brist att arbetsgivare inte har behövt se över om det finns risker för diskriminering som har samband med exempelvis ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg i en kommentar.

Lagändringen innebär också att arbetsgivarna blir skyldiga att kartlägga vilka risker som finns för diskriminering och repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten.

En annan nyhet är att arbetsgivares arbete med lönekartläggning för att förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män numer ska genomföras årligen. För arbetsgivare med minst tio anställda ska arbetet dessutom dokumenteras.

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2017.

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och webbredaktör 08-402 02 52

Taggar: JämställdhetDiskriminering

Webbfråga

Blir du nervös inför en presentation du ska göra på jobbet?

  • Jag vägrar! 6%  
  • Jättenervös 31%  
  • Har vant mig 48%  
  • Älskar rampljuset 16%  
Totalt antalet röster: 236