Hoppa till huvudinnehållet
Diskriminering

Skärpt lagstiftning ska minska diskriminering

Från och med årsskiftet måste arbetsgivare förebygga diskriminering som är kopplad till kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Det beslutade riksdagen nyligen.

– Det har varit en påtaglig brist att arbetsgivare inte har behövt se över om det finns risker för diskriminering som har samband med exempelvis ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg i en kommentar.

Lagändringen innebär också att arbetsgivarna blir skyldiga att kartlägga vilka risker som finns för diskriminering och repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten.

En annan nyhet är att arbetsgivares arbete med lönekartläggning för att förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män numer ska genomföras årligen. För arbetsgivare med minst tio anställda ska arbetet dessutom dokumenteras.

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2017.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Diskriminering

Senaste om Lagar och regler