Hoppa till huvudinnehållet

- Fikapausen har stor inverkan på de anställdas mående, säger Lina Ejlertsson, doktor i folkhälsovetenskap vid Lunds universitet.

Bild: Getty Images

Återhämtning

Fikapausen viktigare än man tror

Nyligen framkom att gratis kaffe på jobbet inte längre är en självklarhet i svenska kommuner. Synd anser forskaren Lina Ejlertsson, eftersom gratis kaffe ses som ett tecken på uppskattning vilket främjar både arbetsmoral och återhämtning.

Traditionen av att ta en kaffepaus tillsammans har länge varit en självklar del av vardagen på svenska arbetsplatser. Men en nyligen genomförd granskning av tidningen Kommunalarbetaren avslöjar att denna sedvänja inte längre är lika given överallt.

I en fjärdedel av Sveriges kommuner, däribland Örebro, Jönköping och Vänersborg, måste nu vissa kommunanställda som undersköterskor och barnskötare själva betala för sitt kaffe. Det är ett resultat av de stora sparbeting som många kommuner står inför. Enligt Andreas Trygg (V), kommunalråd i Köpings kommun, stod kommunen inför att ta bort mjölken i skolan och valde då att i stället föreslå att samtliga kommunanställda ska betala för kaffet. Han uppger till Studio Ett att kaffe årligen står för ungefär en miljon kronor i kommunens budget.

Stor betydelse för gemenskap och återhämtning

Men enligt Lina Ejlertsson, doktor i folkhälsovetenskap vid Lunds universitet, har kaffe större betydelse än man kan tro för välbefinnandet på jobbet.

Porträtt av Lina Ejlertsson
Lina Ejlertsson
Bild: André de Loisted

– Fikapausen har stor inverkan på de anställdas mående. Det kan ge individen en stunds återhämtning samtidigt som det kan stärka relationerna på arbetsplatsen, om man väljer att tillbringa den tillsammans med andra.

Lina Ejlertsson har forskat om återhämtning under arbetsdagen och menar att korridorsnacket och stunden vid kaffemaskinen, där man kan småprata en stund med kollegan om något annat än jobbet, har stor inverkan på gemenskapen och individens upplevelse av återhämtning. Gratis kaffe ses även som ett tecken på uppskattning som inte heller ska underskattas.  

– I forskningen kan vi se att små tecken på uppskattning från arbetsgivaren, som att bjuda de anställda på kaffe eller frukt, kan ha stor inverkan på såväl upplevd återhämtning som arbetsmoral.

Variera återhämtningen

Lina Ejlertsson understryker vikten av variation för återhämtning beroende på typ av trötthet.

– Det handlar om att hitta vad som fungerar för just dig, oavsett om det är mentalt, fysiskt, sensoriskt, socialt eller emotionellt. Variera återhämtningen baserat på vilken typ av trötthet du upplever. Om du är socialt trött kan det hjälpa att göra en arbetsuppgift ensam en stund, eller att ta en paus med en promenad. Att ta några djupa andetag på en lugn plats kan också vara effektivt, säger hon.

Svenska fikapausen är unik

I Sverige är fikapausen en djupt rotad del av arbetskulturen med anor från tidigt 1900-tal. Dessförinnan hade man arbetspaus med öl och svagdricka, men under 1900-talet blev kaffe och fikabröd vanligt.

– Men även om den kollektiva pausen är gammal så tillhör det kollektiva kaffedrickandet 1960-talets senare del och framåt i tid, och har sin grund i fackliga arbetsavtal som reglerar både arbetstid och pauser, säger måltidsexperten Richard Tellström.

Enligt honom har de allra flesta kulturer arbetspauser med dryck, men han framhäver att den svenska fikapausen är unik eftersom den är kollektiv:

– Man lämnar sin arbetsplats för en fikahörna vid bestämda tider, och ovanligt nog deltar ofta även chefen. Där pratar man om allmänna saker, vilket gör fikapausen till ett viktigt tillfälle för att dela kunskap med kollegor.

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Återhämtning

Senaste om Hälsa