Hoppa till huvudinnehållet
Byggnadsarbetare i orange hjälm mot grå himmel

Vi kanske tänker att den som har ett fysiskt krävande arbete inom bygg, tillverkning eller städ får träning och bättre kondition på köpet tack vare sitt jobb. Men det är nästan tvärtom.

Bild: Pixabay

Livsstil

Sämre kondition i fysiskt krävande yrken

Trots att byggnadsarbetare rör sig hela dagen har de ofta sämre kondition än de som sitter på ett kontor. Det beror på den så kallade aktivitetsparadoxen. En ny studie från Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm har tittat på orsakerna.

Vi kanske tänker att den som har ett fysiskt krävande arbete inom bygg, tillverkning eller städ får träning och bättre kondition på köpet tack vare sitt jobb. Men det är nästan tvärtom.

Porträtt Sofia Paulsson
Sofia Paulsson, specialist inom arbets- och miljömedicin på Health Profile Institute
Bild: Health Profile Institute

– På ett fysiskt tungt jobb är arbetsuppgifterna ofta statiska med ett begränsat rörelsemönster. Och intensiteten är låg eller måttlig, det gör att man inte kommer upp i puls vilket behövs för att stärka konditionen, säger Sofia Paulsson som är medförfattare till studien och specialist inom arbets- och miljömedicin på Health Profile Institute.

De med stillasittande jobb tränar mer på fritiden

Kontorsarbetare och de med mer stillasittande arbeten däremot har ofta bättre kondis för att de tränar mer på fritiden – träning i kortare pass där de får upp pulsen rejält. Sen får de också ordentlig vila och återhämtning mellan sina aktiviteter.

– Återhämtning är en viktig faktor för att musklerna ska få vila. För den med ett fysiskt tung arbete är det därför inte alltid det rätta att på gymmet efter jobbet och lyfta tungt. Det kan i stället bli ytterligare ett stresspåslag för kroppen.

I studien gjorde de en ungefärlig uppskattning av om olika yrkesgrupper hade tillräcklig kondition för att klara de fysiska kraven i sitt arbete. För dem som jobbade på kontor var den siffran nio av tio. Medan för de med fysiskt krävande arbete var det bara var fjärde till varannan som hade tillräckligt god kondition för sitt arbete.

– De som jobbar över sin förmåga blir oftare utmattade. Att jobba över sin förmåga sliter på kroppen och hjärta och kärl räcker inte till. De behöver egentligen bättre kondition och om det är möjligt mindre fysisk belastning i arbetet. Det är också viktigt med återhämtning under arbetsdagen och variation i arbetsuppgifterna så att den statiska belastningen blir mindre.

Man ska orka med sitt jobb

En del arbetsgivare kanske inte tycker att det är deras sak att tänka på medarbetarnas kondition. Men när det är ett fysiskt krävande arbete handlar det om att ha en bra hälsa och orka med sitt jobb. Det är en arbetsmiljöfråga, menar Sofia Paulsson.

– Vissa har kondition med i sina hälsotester. Som arbetsgivare behöver man inte prata om det på individnivå utan som grupp. En gruppsammanställning kan visa hur många av medarbetarna som har en oroande låg kondition jämfört med de fysiska kraven i arbetet.

Lyfter man tillsammans i arbetsgruppen att konditionen är en parameter för att klara arbetet på ett hållbart sätt blir det tydligt för alla varför arbetsgivaren har ett intresse av att man tränar upp sin kondition på ett klokt sätt, menar Sofia Paulsson.

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Livsstil

Senaste om Hälsa